Manifestation of prosocial and antisocial behaviour in a youth girls basketball match

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Manifestation of prosocial and antisocial behaviour in a youth girls basketball match
Alternative Title:
Prosocialaus ir antisocialaus elgesio raiška mergaičių krepšinio rungtynių metu
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2012, Nr. 4 (87), p. 72-79
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Gilinantis į prosocialaus ir antisocialaus elgesio raišką krepšinio rungtynių metu, kelta prielaida, kad krepšininkių ir trenerių elgesys skirsis priklausomai nuo žaidėjų amžiaus, rungtynių eigos bei galutinio rezultato. Tikslas – išsiaiškinti prosocialaus ir antisocialaus elgesio raišką mergaičių krepšinio rungtynių metu. Metodai. Tiriant buvo naudotas stebėjimo metodas. Stebėta 40 (23 komandos) U15 ir U17 amžiaus grupių mergaičių rungtynių. Rezultatai. Tyrimas parodė, kad jaunesnės krepšininkės dažniau prieštarauja teisėjų sprendimams (p<0,05), naudoja fizinę agresiją (p<0,05). Antroje rungtynių dalyje krepšininkės dažniau ginčijasi su teisėjais nei rungtynių pradžioje (p<0,05), džiaugiasi nesėkmingais varžovių veiksmais (p<0,05). Nustatyta, kad ginčai su teisėjais (p<0,001), fizinė agresija (p<0,01) būdingesni tose rungtynėse, kurios baigiasi mažesniu skirtumu. Dažniau nepagarbą treneris demonstruoja jaunesnėms krepšininkėms (p<0,001), ir toks trenerių elgesys būdingesnis pirmoje rungtynių dalyje (p<0,001). Treneriai dažniau rodo nepagarbą savo auklėtinėms (p<0,05) ir ginčijasi su teisėjais (p<0,001) tose rungtynėse, kurios baigiasi nedideliu taškų skirtumu. Aptarimas ir išvados. Tyrimas nepatvirtino keltos hipotezės, kad jaunesnės krepšininkės dažniau demonstruoja pagarbą teisėjams ir varžovams nei vyresnės. Pasitvirtino keltos hipotezės, kad antroje rungtynių dalyje krepšininkės demonstruoja daugiau antisocialaus elgesio ir jų elgesys skiriasi priklausomai nuo rungtynių galutinio rezultato. Tyrimas patvirtino keltą prielaidą, kad jaunesnes krepšininkes treniruojantys treneriai demonstruoja daugiau nepagarbos žaidėjams bei teisėjams rungtynių metu, ir toks elgesys būdingesnis tose rungtynėse, kurios baigiasi mažesniu skirtumu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Krepšininkių ir trenerio elgesio vertinimas; Rungtynių eiga; Rungtynių galutinis rezultatas; Žaidėjų amžius; Basketball players and coaches behavior assessment; Course of the game; Final; Final outcome of the game; Outcome of the game; Players age.

ENResearch background and hypothesis. Examining behavior in a youth girls basketball match it was hypothesized that players and coaches’ behaviors would differ in relation with players’ age, course and the final outcome of the match. Research aim was to explore the manifestation of observed prosocial and antisocial behaviors in a youth girls basketball match. Research methods. Fourty games were observed: 20 matches by U15 and 20 matches by U17 age groups. Research results. Younger players more often argued with the referees (p=0.03), used physical aggression (p=0.04). In the second half of the game players more often quarreled with referees (p=0.05), welcomed unsuccessful actions of the rivals (p=0.03). When the difference in the final result of the game was low, players more argued with the referees (p=0.001) and used physical aggression (p=0.01). Coaches working with younger players showed disrespect to them more often (p=0.001). Such behaviours were more often at the beginning of the game (p=0.001) and when the difference in the final result of the game was low (p=0.04). Discussion and conclusions. Research did not confirm that younger basketball players more often demonstrated respect to referee’s decisions and opponents. Research confirmed that antisocial behaviors of players were more common in the second half of the match and when the difference in the final result was less. Research confirmed that coaches who worked with younger players demonstrated more antisocial behavior and that such behavior was more common when there was less difference in the results of the match. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67789
Updated:
2021-02-25 09:59:10
Metrics:
Views: 6
Export: