Impact of strength training program on physical fitness and psychical condition for elderly women

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of strength training program on physical fitness and psychical condition for elderly women
Alternative Title:
Jėgos pratybų poveikis senyvo amžiaus moterų fiziniam pajėgumui ir psichologinei savijautai
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2013, Nr. 1 (88), p. 3-8
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aštuonių; Aštuonių savaičių jėgos pratybų programa; Fizinis pajėgumas; HADS skalė; Jėgos pratybos; KMI; Psichologinė būsena; Savaičių jėgos pratybų programa; Senyvi (pagyvenę) žmonės; 8-week strength training programme; BMI; Elderly women; HADS; Physical fitness; Psychical condition.
Keywords:
LT
Aštuonių; Aštuonių savaičių jėgos pratybų programa; Fizinis ugdymas / Physical education; HADS skalė; Jėgos pratybos; KMI; Psichologija / Psychology; Savaičių jėgos pratybų programa; Senyvi (pagyvenę) žmonės.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Atlikta nemažai mokslinių tyrimų, kurie įrodo fizinio aktyvumo poveikį asmenų psichinei būklei esant tam tikrai simptomatikai ar ligai. Labai plačiai tyrinėjamas ir fizinės veiklos įtaka asmenų fiziniams gebėjimams, tačiau mažai žinoma tyrimų, kurie nustatytų jėgos pratybų poveikį senyvo amžiaus moterų psichosocialinei būsenai ir kūno kompozicijos, raumenų jėgos ir ištvermės pokyčius. Tikslas – nustatyti jėgos pratybų poveikį senyvo amžiaus moterų fiziniam pajėgumui ir psichologinei savijautai. Metodai: literatūros šaltinių analizė, HADS skalė nerimo ir depresijos simptomatikos poreiškiui nustatyti, antropometrija, raumenų jėgos ir ištvermės testavimas, rodiklių statistinė analizė. Jėgos ir ištvermės testai buvo taikomi pagal senjorų normatyvines skales. Rezultatai. Nustatyta, kad aštuonių savaičių jėgos pratybos teigiamai veikia senyvo amžiaus moterų psichologinę būseną. Visų jėgos nustatytmo testų rezultatai tiriamojoje grupėje statistiškai reikšmingai pagerėjo (p<0,05), statistiškai reikšmingi ištvermės pokyčiai užfiksuoti atliekant dviejų minučių žygiavimo vietoje testą. KMI ir kūno apimtys kito mažai (p>0,05). Aptarimas ir išvados. Jėgos pratybos senyvo amžiaus tarpsniu teigiamai veikia moterų psichologinę būseną. Tyrimo rezultatai parodė statistiškai reikšmingus pokyčius. Tiriamojoje grupėje KMI ir kūno apimčių rodikliai statistiškai reikšmingai nepakito, tačiau buvo matoma šių rodiklių mažėjimo tendencija. Nustatyta, kad jėgos pratybos teigiamai veikia senyvo amžiaus moterų viršutinės ir apatinės kūno dalių raumenų jėgą. Statistiškai reikšmingi ištvermės pokyčiai užfiksuoti atliekant dviejų minučių žygiavimo vietoje testą. [Iš leidinio]

ENResearch background and hypothesis. There is a lot of research proving that physical activity improves psychical condition when there are symptoms of psychical illness. There is also a wide range of studies carried out investigating the impact of physical activity on physical abilities, but little is known how strength training program as a factor improves psychical condition and, at the same time, body composition, strength and endurance for elderly woman. Research aim was to study the impact of an 8-week strength training program on physical fitness and psychical condition for elderly women. Research methods were literature review, HADS to evaluate anxiety and depression symptoms, anthropometry, strength and endurance testing, statistical analysis of physical fitness and psychical condition indices. Research results. In the period of 8-week strength training program we found that it had a positive impact on the indices in the experimental group compared to those in the control group. Psychical condition and strength results in experimental group were statistically significant (p<0.05); a significantly different change in aerobic endurance was measured during the 2 min step test. BMI and the body composition measures did not change statistically significantly. Discussion and conclusions. The main finding is that an 8-week strength training period had a significant impact on psychical condition for elderly women. Moreover, strength training exercises improved upper and lower body muscle strength. Endurance improvement was observed during 2-min step test, but 6-min test results were insignificant (p>0.05). After the 8-week training period, no significant differences in BMI and body composition were observed, although there was a slightly tendency of decrease in the experimental group. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67786
Updated:
2021-02-25 09:58:56
Metrics:
Views: 12
Export: