Modeling of an observation checklist of motor behavior

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Modeling of an observation checklist of motor behavior
Alternative Title:
Motorinio elgesio protokolo modeliavimas
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2012, Nr. 4 (87), p. 41-48
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Tyrimas pradėtas remiantis hipoteze, kad tiesioginis vaiko stebėjimas gali būti vidinių problemų vertinimo dalis. Vaikų, sergančių depresija, tyrimų rezultatai rodo ryškius elgesio depresijos simptomus, pavyzdžiui, standartizuotų procedūrų metu galima stebėti psichomotorinį sujaudinimą. Tikslas – sukurti motorinio elgesio stebėjimo protokolą koduojant specifinį vaikų, turinčių vidinių sutrikimų, elgesį. Metodai. Buvo tiriami 11–12 metų vaikai (n=75), kurių dalyvavimas kūno kultūros pamokoje buvo nufilmuotas. Motorinio elgesio kodavimui naudoti teiginiai iš DSM-IV ir ICD- 10. Sudaryto protokolo informatyvumui patikrinti buvo naudojami Mokytojo vertinimo klausimynas ir 11–18 metų Jaunuolio savęs vertinimo lapas (TRF). Protokolo patikimumas taip pat buvo patikrintas. Rezultatai. Iš 68 teiginių, nusakančių vaikų motorinį elgesį, buvo atrinkta 14 ir sudarytas protokolas, nusakantis vaikų, turinčių vidinių problemų, motorinį elgesį. Tyrimo rezultatai parodė, kad sudaryto protokolo vidinis suderinamumas (Cronbach α=0,79) ir patikimumas (ICC=0,81) yra geras. Nereikšmingas stebėtojų dispersijos rezultatas (F=7,233, (df=4) p=0,423) rodo, kad jie, vertindami vaikus, sutarė. Aptarimas ir išvados. Stebėtų vaikų imties rezultatų protokolas yra informatyvus ir naudingas nustatant potencialias vaikų vidines problemas bei padedant planuoti intervencijas, lemiančias motorinį vaikų elgesį. Tyrimas turėjo keletą apribojimų – mažas tiriamųjų skaičius, reikalinga išsamesnė protokolo informatyvumo bei patikimumo analizė.Reikšminiai žodžiai: 11-12 metų vaikai; Informatyvumas; Motorinio elgesio protokolas; Patikimumas; Stebėjimas; Vidinės problemos; 11–12-year-old children; Internal problems; Observation; Protocol of motor behavior; Reliability; Validity.

ENResearch background and hypothesis. The study started with the hypothesis that direct observation of a child could be used as part of assessment of various internal problems. The results of recent observational studies on depressed children show that explicit behavioral symptoms of depression, such as psychomotor agitation, can be systematically observed during standardized procedures. Research aim. The aim of the study was to construct a checklist of motor behavior for children aged 11–12 years with internal problems. Research methods. Items for the checklist were recorded from DSM-IV and ISD-100. Children of 11–12 years (n=75) were videotaped whilst participating in physical education lessons. Achenbach’s Child Behavior Checklist (Youth Self-Report for Ages 11–18 (YSR) and Teachers’ Report Form for Ages 5–18 (TRF)) were applied to the sample as well. The results from YRS and TRF were used for the development of validity statistics. Reliability statistics was calculated as well. Research results. The 14 statements were selected for the development of observation of motor behavior for children with internal problems. Result showed that the internal consistency (Cronbach’s α=0.79) and reliability (ICC=0.81) of the checklist were good. The insignificant result of dispersion among the observer group (F=7.233, (df=4) p=0.423) showed that the observers agreed when assessing children. Discussion and conclusions. The instrument will be useful in screening children with possible internal problems and assisting in intervention planning aimed at influencing motor behavior. The study has a number of limitations – the sample is too small, the more extensive check of validity and reliability is required. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67779
Updated:
2021-02-25 09:59:25
Metrics:
Views: 14
Export: