Lietuvių teatras ir spauda 1920-1929 metais : kritikos (savi)legitimacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių teatras ir spauda 1920-1929 metais: kritikos (savi)legitimacija
Alternative Title:
Theatre and press in 1920–1929: (self)legitimation of theatre criticism
In the Journal:
Menotyra. 2017, t. 24, Nr. 2, p. 79-96
Keywords:
LT
Spauda / Press; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTProfesionalaus lietuvių teatro formavimosi pradžioje pirmuoju nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiu profesijos pamokas išeina ir lietuvių teatro kritika. Straipsnyje analizuojami šio laiko teatro ir spaudos bei jai atstovaujančių recenzentų ryšiai, pastarųjų požiūris į aktualius teatro ir gyvenimo, scenos meno ir literatūros, estetinio ir tautinio angažuotumo aspektus. Išskiriama diskusinė spaudos ir teatro santykių atmosfera. Pristatomi trys skirtingų leidinių, skirtingų patirčių ir kritinių „metodų“ recenzentai – Viktoras Jocaitis, Pranas Lubickas, Vytautas Pranas Bičiūnas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kritika; Lietuvos teatras; Spauda; Valstybės poilitika; Valstybės politika; Viešoji erdvė; Lithuanian theatre; Press; Public sphere; State policy; Theatre critique.

ENIn the beginning of the development of the professional Lithuanian theatre in the first decade of Lithuanian independence, Lithuanian theatre criticism also took its first steps. The article analyses the connection between theatre and its reviewers, their attitude towards contemporary aspects of theatre and life, scenic art and literature, aesthetics and national ideology. The debata¬ble atmosphere of press and theatre is accentuated. Three reviewers of different newspapers and periodicals, different experiences and methods are presented: Viktoras Jocaitis, Pranas Lubickas, and Vytautas Pranas Bičiūnas. The author maintains that the real school of theatrical criticism of that period was not only theatre, but also press. The debates on the state of national art (theatre, literature, fine arts) and its development appeared in publications, shaped multiple public spheres, and theatre criticism got involved into it. [From the publication]

DOI:
10.6001/menotyra.v24i2.3478
ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67752
Updated:
2018-12-17 14:15:22
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: