Didžiosios savaitės inscenizacija Švėkšnos bažnyčioje XVIII a. II pusėje – XIX a. I pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiosios savaitės inscenizacija Švėkšnos bažnyčioje XVIII a. II pusėje – XIX a. I pusėje
Alternative Title:
Dramatization of the Holy Week in Švėkšna church in the first half of the 19th century
In the Journal:
Menotyra. 2017, t. 24, Nr. 1, p. 17-36
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Barokinis scenovaizdis; Kristaus kapas; Senojo Testamento ikonografija; Velykų dekoracija; Vėlyvojo baroko tapyba; Švėkšnos bažnyčia; Baroque; Baroque scenery; Christ's tomb; Christs tomb; Church; Iconography; Iconography of the old Testament; Late baroque painting; Old Testament; Painting; Paschal decoration; Sveksna; Švėkšna church.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Religinis menas / Religious art; Ikonografija / Iconography; Kristaus kapas; Tapyba / Painting; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days.
EN
Baroque scenery; Christs tomb; Christ's tomb; Church; Iconography of the old Testament; Late baroque painting; Old Testament; Paschal decoration; Sveksna; Švėkšna church.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pirmą kartą nagrinėjamos prieš kelis metus surastos XVIII a. II pusės Švėkšnos bažnyčios Kristaus kapo dekoracijos dalys – Adomo ir Ievos, Nojaus, dviejų angelų kontūriniai paveikslai ir iliuziškai tapyti architektūros fragmentai. Remiantis archyviniais duomenimis ir europine Kristaus kapo apipavidalinimo tradicija, bandoma atkurti pagal barokinius principus sukurtos dekoracijos kompozicinę sandarą, nustatyti išlikusių dalių vietą, taip pat pasitelkiant Tridienio liturgiją ir analogus atskleisti šios dekoracijos simbolines alegorines prasmes bei apibūdinti retos ikonografijos meniškus atvaizdus. Paliečiami ir kiti Švėkšnos bažnyčios Didžiosios savaitės inscenizacijos aspektai, turėję įtakos kristologinių pasijinių atvaizdų sklaidai. [Iš leidinio]

ENThe article for the first time analyses the decoration parts of the Christ’s tomb of the second half of the 18th century found a few years ago in Švėkšna church. The Christ’s tomb from the old church was transferred to the new church, which was built in 1804 and used until the 4th decade of the 19th century. On the basis of the sources and remained fragments we can state that this was a complicated structure of the Paschal decoration designed under the European baroque scenery principles. It was composed of the paintings on boards and canvas and miscellaneous accessories. The Christ’s tomb paintings are characterised by a symbolic allegoric content and artistry. The prophets of the Old Testament and characters the New Testament reflecting the Paschal Triduum liturgy were depicted in the decoration. The survived outline paintings of Adam and Eve in Paradise, Noah waiting for the Saviour, and Angels Lamenting over the Death of Jesus are the exceptional iconography images in the Lithuanian church art. The decorations of the Christ’s tomb were created by the professional masters who decorated the churches in Samogitia in the second part of the 18th century. The images of suffering and dead Jesus used in the figuration of the Paschal Triduum influenced the spread of the Passion scenes. This is supported by an interesting archival fact about the shrine with a group of sculptures depicting the tomb of Christ in the Švėkšna churchyard. The fragments of the Paschal decorations in the Švėkšna church are important baroque scenery exhibits, which are valuable for the history of the Lithuanian church art and scenography. The investigation of the Holy Week figuration in the Švėkšna church is a valuable illustration of this multidimensional cultural, religious and artistic phenomenon. [From the publication]

DOI:
10.6001/menotyra.v24i1.3431
ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67744
Updated:
2018-12-17 14:15:22
Metrics:
Views: 17    Downloads: 5
Export: