Europocentrizmo ideologijos virsmai Vakaruose ir jų atspindžiai dabartinėje Lietuvos filosofijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europocentrizmo ideologijos virsmai Vakaruose ir jų atspindžiai dabartinėje Lietuvos filosofijoje
Alternative Title:
Ideological transformations of eurocentrism in the West and its reflections in the Lithuanian philosophy
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2017, 91, p. 167-183
Keywords:
LT
Arvydas Šliogeris; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Filosofija / Philosophy; Romantizmas / Romanticism.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis straipsnio tyrinėjimo objektas – europocentrizmo (eurocentrizmo) ideologiniai virsmai, jo filosofinio pagrindimo būdai ir kai kurie esminiai istoriniai pasaulėžiūrinių mąstymo nuostatų pokyčiai užsienio ir dabartinėje Lietuvos filosofijoje. Europocentrinį diskursą darbais ir idėjomis geriausiai Lietuvoje reprezentuoja akademikas Arvydas Šliogeris ir profesorius dr. Algirdas Degutis, o jam oponuojantį – komparatyvistinį arba universalistinį – akademikas Antanas Andrijauskas ir jo mokiniai, iš kurių pirmiausia reikėtų paminėti profesorių dr. Algį Uždavinį ir profesorių dr. Audrių Beinorių. Remiantis Šliogerio, Degučio, Andrijausko filosofiniais tekstais ir užsienio mąstytojų įžvalgomis, straipsnyje aptariamos europocentrizmo apraiškos Lietuvos akademinėje terpėje, prognozuojamos šių dviejų skirtingų filosofinių pozicijų slinktys ir perspektyvos dabartinėje Lietuvos filosofijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europocentrizmas; Romantizmas; Rasizmas; Ideologija; Šliogeris; Degutis; Eurocentrism; Romanticism; Racism; Ideology; Šliogeris; Degutis; Andrijauskas.

ENThe article analyzes the ideological transformations of Eurocentrism, philosophical methods of its validation, and some essential worldview attitudes changes abroad and in current Lithuanian philosophy. In Lithuania, Eurocentric position is represented by Arvydas Šliogeris, and Algirdas Degutis. Their opponents are comparativists and universalists Antanas Andrijauskas, Algis Uždavinys, and Audrius Beinorius. The article inquires texts of the mentioned authors and as a result presents the development as well as perspectives of these two philosophical trends in the Lithuanian academic philosophy. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2017.37
ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67739
Updated:
2020-07-28 20:26:10
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: