Istorinė atmintis Prano Griušio tapyboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorinė atmintis Prano Griušio tapyboje
Alternative Title:
Historical memory in the painting of Pranas Griušys
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2017, 90, p. 122-133
Keywords:
LT
P. Griušys; Fotografija / Photography; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Postmodernizmas / Postmodernism; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas vyresniosios kartos lietuvių tapytojo P. Griušio istorinės tematikos darbų apžvalgai. Siekiama atskleisti šio pobūdžio menininko kūrinių savitumą, jo formuojamą istorinės atminties vaizdyną. Gilinamasi į siužetų atrankos motyvus bei priežastis, aiškinamas paveikslų turinys ir menininės raiškos specifika. Atlikus tyrimą galima teigti, kad P. Griušio kuriamas Lietuvos istorijos vaizdinys apima platų laikotarpį ir išsklinda į LDK svarbiausių kovų momentus, XIX a. puoselėtas nepriklausomybės atgavimo viltis, religinę nesantaiką ir siekia XX a. pabaigos politinių perversmų sukeltus žmonių gyvensenos ir jų aplinkos pokyčius. Vaizduojamų įvykių atranka paremta ne jubiliejinių datų minėjimu, o subjektyviais motyvais, kurie įvairiais aspektais aktualizuoja istorinę praeitį. Tyrime išskirta vizualiai novatoriškiausia ir įdomiausia P. Griušio darbų grupė. Čia atsakingas požiūris į istorinius faktus bei realistinė tapybos maniera derinama su postmodernistinės raiškos elementais, tokiais kaip meninės praeities citatos, žaidybinė motyvų ir vizualios išraiškos formų sukeitimo logika ar lengvas pokštavimas susiejant istorinį įvykį su dabartimi. Tai yra nauja tendencija mūsų istorinėje sąmonėje, kurią įtvirtina šio kūrėjo kultūrinis palikimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: P. Griušys; Tapyba; Postmodernistinis menas; Fotorealizmas; Istorinė atmintis; Lietuvos istorija; P. Griušys; Painting; Postmodern art; Photorealism; Historical memory; History of Lithuania.

ENThe article analyses in the historical painting of the older generation Lithuanian artist, P. Griušys. The aim of the research is to reveal peculiarities of his creation and to define what image of historical memory is formed by the artist. The reasons for the choice of concrete historical moments are revealed, and the meaning of scenes and features of his artistic expression are explained. The study discovered that the image of Lithuanian history created by P. Griušys covers a wide period of time. It spreads to the moments of the most important battles in Grand Duchy of Lithuania, to the hope of independence and religious strife in the19th century, and it seeks political upheaval at the end of the 20th century, which brought changes in people lifestyle and their enviroment. The choice of the painted historical events is not based on the commemoration of anniversary dates. The basis is the inner motivation of the artist, which through different aspects actualize historical past. Visually the most innovative and interesting group of P. Griušys painting is distinguished in the research. In this group, we see a responsible approach to historical facts, an attention to detail, a precise and realistic painting style combined with elements of post-modern expression, such as quotations from previous art styles, playful interchangeability of motifs and forms of visual expression or light joking when historical past is associated with the present. This is a new trend in our historical consciousness, which is enshrined by P. Griušys pictorial legacy. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2017.13
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Sugrįžtanti istorija: Lietuvos Atgimimo laikotarpis su istorine daile / Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė. Logos (Vilnius). 2019, 99, p. 143-155.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67727
Updated:
2020-07-28 20:26:10
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: