Kinematografinės atminties remediacijos, jų recepcija ir sklaida visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kinematografinės atminties remediacijos, jų recepcija ir sklaida visuomenėje
Alternative Title:
Cinematographic remediations of memory, its reception and functioning in society
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūrinės atminties (re)mediacija; Atminties archyvas; Daugiamedijinis kontekstas; (Re)Mediation of cultural memory; Archive of memory; Plurimedial context.
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Daugiamedijinis kontekstas; Paveldas / Heritage; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
EN
Plurimedial context.
Summary / Abstract:

LTKultūrinė atmintis – tai simbolinis paveldas, objektyvuotas ir eksternalizuotas tekstuose, ritualuose, paminkluose, paminėjimuose, objektuose, atvaizduose ir kitose medijose. Kultūrinės atminties (re)mediacijos problematika įsitvirtino šiuolaikiniuose kultūrinės atminties ir komunikacijos tyrimuose. Jos tęstinumas ir funkcionavimas įvairiose kultūrinėse bendruomenėse priklauso nuo medijų (technologijų) ar mediumų (tarpininkų) – spausdintų tekstų, fotografinių, fonografinių, audiovizualinių atminties įrašų ir paminklų, memorialinių vietų. Straipsnyje tyrinėjami socialiniai kultūrinės atminties – atminties meno, prisiminimų įvaizdinimo – (re)mediacijos, komunikacijos ir recepcijos aspektai. Kinematografinės praeities refleksijos – tai archyvinis įsiskverbimas į kolektyvinės atminties teritorijas ir jų paribius – atminties aktualizacijos ir (re)mediacijos vyksmas. [Iš leidinio]

ENCultural memory as symbolic heritage is objectivizes and externalized in texts, ritual, monuments, commemoration ceremonies, objects, images and other media. Contemporary studies of cultural memory and communication investigate Issues of remediation of cultural memory and communication. Cultural memory functions in different cultural communities depending on media technologies and mediums: printed texts and books, photographic, phonographic, audio-visual records and monuments, memorial sites. The article deals with the social aspects of remediation, communication and reception of cultural memory. Cinematic reflections of the past get particular attention. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2016.03
ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67724
Updated:
2020-07-28 20:26:11
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: