Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto, 1975-1994

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto, 1975-1994
Alternative Title:
Fight for liberation of Lithuania in the West after the Helsinki Act
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2017.
Pages:
567 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Lietuvos laisvinimas tarp Helsinkio ir Belgrado konferencijų: krizė ar nauji impulsai? — VLIK’as: „Lietuvos bylos gynimas – didžiausias rūpestis“ — ALT: „Komunistinių užmačių demonstravimas ir Lietuvos laisvės atstatymas“ — PLB: „Helsinkio aktas – mūsų tautai dar viena gedulo diena?“ — Lietuvos laisvinimo veiksniai: „Tautinė pareiga savo tautai padėti išsilaisvinti iš okupacijos“ — Išeivių iš Baltijos šalių vienybės idėja: „Bendras likimas ir bendras priešas“ — Nuo Belgrado iki Madrido konferencijos: ryškesni šviesuliai Lietuvos laisvinime — VLIK’as: „Kintančios tarptautinės padėties progas Lietuvos labui išnaudoti“ — ALT: „Lietuvos laisvinimo programos centrinė ašis – Helsinkio baigiamasis aktas“ — PLB: „Padėti lietuvių tautai išsivaduoti iš sovietinės priespaudos“ — Lietuvos laisvinimo veiksniai: „Be atodairos dirbti Lietuvos nepriklausomybės atstatymui“ — Užsienio baltiečiai: „Dirbti bendrai, vystant spaudimą į Vakarų valstybių vyriausybes“ — Nuo Madrido iki Vienos konferencijos: Lietuvos laisvinimo naujos politinės krypties paieškos — VLIKas: „Kova už tautos laisvę yra nuolatinė, visuotina, besąlyginė“ — ALT: „Negalime pamesti Nepriklausomybės kelio dėl religijos laisvės ar žmogaus teisių takelio“ — PLB ryžtingai rūpinasi padėti atkovoti Lietuvos laisvę — Laisvosios lietuviuos politiniai veiksniai: nuo krizės sutarimo link — Užsienio baltiečių naujos iniciatyvos ir nauji pasiekimai Lietuvos laisvinimo procese — Po Vienos konferencijos: lietuvių politinės veiklos laimėjimai vakaruose Lietuvos laisvinimo byloje — VLIK’as: kviečia visus lietuvius vienytis dėl nepriklausomos Lietuvos atkūrimo — ALT tęsė bekompromisę kovą nepriklausomos Lietuvos labui — PLB: „Kalbėti tautiečių, išblaškytų po visą pasaulį, vardu“ —Lietuvos laisvinimo veiksniai: „Esame vieningi už tautos laisvę, už Lietuvos nepriklausomybę“ — Užsienio baltiečiai: „Esame vieninga politinė jėga siekiant Baltijos kraštų laisvės“ — Išvados — Priedai — Lietuvos laisvinimo organizacijų Vakaruose politinės veiklos santrauka — Šaltiniai ir literatūra — Summary — Резюме — Asmenvardžių rodyklė — Iliustracijų šaltiniai — Organizacijų sąrašas.
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTLietuvos laisvės byla Vakaruose - viena naujausių lietuvių istoriografijos temų. Pirmuosius šios temos tyrimus knygos autorius Juozas Banionis 2010 m. paskelbė monografijoje „Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975 metais“, kurioje nušviečiamas Lietuvos laisvinimo sąjūdžio Vakaruose kilimas ir jo raida iki Helsinkio susitikimo. Tolesni nagrinėjamos temos tyrimai apibendrinti šioje monografijoje "Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto 1975-1994". Joje atskleidžiamas Lietuvos laisvinimo procesas iki Lietuvos Nepriklausomybės įtvirtinimo. Tai yra pirmas bandymas aprėpti ir apibendrinti visų pagrindinių Lietuvos laisvinimo procese dalyvavusių organizacijų - ALT, VLIK’o, PLB ir LLK - veiklą. Šis veikalas "Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto 1975-1994" yra savotiškas autoriaus dar 2002 m. išleistos knygos „Lietuvos laisvės byla Vakaruose 1975-1990 m.“ papildymas. Jo turinys gerokai atnaujintas pastaruoju metu Lietuvos archyvus pasiekusiais dokumentais ir didžiųjų bibliotekų fondus praturtinta lietuvių išeivijos periodika. Be to, paminėtina, jog su monografijos tema susiję straipsniai paskelbti „Genocido ir rezistencijos“ žurnale. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK); Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga; Lietuvos laisvės lyga (LLL); Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB); Helsinkio aktas (1975); The Supreme Committee for the Liberation of Lithuania; The Lithuanian Liberty League; The Lithuanian World Community; The Committee for Free Lithuania; The Helsinki Final Act (1975).

ISBN:
9786098037678
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67723
Updated:
2020-11-27 12:47:36
Metrics:
Views: 29
Export: