The Analysis of objectively measured weekly physical activity of adolescent boys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Analysis of objectively measured weekly physical activity of adolescent boys
Alternative Title:
Objektyviai nustatyto paauglių berniukų savaitinio fizinio aktyvumo rezultatų analizė
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2012, Nr. 1 (84), p. 23-29
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Pasaulinėje mokslo praktikoje fizinio aktyvumo (FA) objektyvūs nustatymo metodai naudojami vis dažniau, tačiau Lietuvoje aptikti tokio pobūdžio tyrimų mums nepavyko. Taigi mes atlikome bandomąjį tyrimą objektyviai nustatydami paauglių FA ir norime pradėti plėtoti Lietuvoje tikslesnę FA nustatymo metodiką. Tikslas – išanalizuoti objektyviai nustatyto paauglių berniukų savaitinio fizinio aktyvumo rezultatus. Metodai. Mokinių FA nustatytas naudojant Tri-axis ActiTrainer Activity Monitor prietaisus. Berniukų buvo prašoma prietaisus nešioti savaitę kas minutę fiksuojant fizinę veiklą. Fizinio aktyvumo lygmuo buvo nustatomas taikant MET’ų skaičiavimo metodą, kai fizinė veikla trunka vienu metu ilgiau negu dešimt minučių. Analizuojant fizinio aktyvumo duomenis, FA standartizuotas pagal energijos suvartojimą, t. y. intensyvumo lygius. Pagal juos tiriamieji buvo suskirstyti į FA grupes pagal didelio ir vidutinio FA dažnį per savaitę. Rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė, kad visi tiriamieji patiria mažą FA kiekvieną dieną, vidutinį kasdien patiria 59,6% tiriamųjų. Tuo tarpu kasdien didelį FA patiriančių berniukų nenustatyta. Tiriamieji patiria vidutinį FA dažniausiai 5–7 dienas per savaitę, o didelį – nuo 1 iki 3 dienų per savaitę ir atskirais atvejais 4 ar 6 dienas per savaitę. Didžiąją dalį bendro FA sudaro mažo intensyvumo fizinė veikla – tai sudaro 79,8% nuo bendro per savaitę patirto FA, kai vidutinis FA sudaro 18,8%, didelis FA – 1,4%. Aptarimas ir išvados. Didelį FA patiriančių berniukų bendras savaitinis FA didesnis, negu jo nepatiriančių berniukų. O patiriant didelį FA daugiau negu dvi dienas per savaitę bent po 10 minučių, reikšmingai padidėja bendro savaitinio FA apimtis, ir šie tiriamieji turėjo mažesnį KMI. Berniukams nepatiriant vidutinio FA bent šešias dienas per savaitę, sumažėja bendras savaitinis FA.Reikšminiai žodžiai: FA apimtis; FA dažnis; FA intensyvumas; Fizinio aktyvumo apimtis; Fizinio aktyvumo dažnis; Fizinio aktyvumo intensyvumas; Frequency of physical activity; Intensity of physical activity; PA frequency; PA intensity; PA volume; Volume of physical activity.

ENResearch background and hypothesis. The objective methods for measuring PA are used more and more widely in various research studies all over the world. To our best knowledge, this pilot study is the first attempt in Lithuania to objectively assess physical activity of adolescents with an ambition to develop a more accurate methodology in assessing physical activity. Research aim of this study was to analyze the objectively measured weekly physical activity results of adolescent boys. Research methods. The PA of schoolboys was measured using Tri-axis ActiTrainer Activity Monitors. Boys were asked to wear the monitors for the whole week. The level of the intensity of PA was determined by calculating energy consumption in METs. Based on the frequency of vigorous and moderate PA per week, the participants of this study were devided into PA groups. Research results. All of the schoolboys experienced LPA on each of the assessed days. MPA on each day was experienced by 59.6 % of the boys. No participants achieved VPA on a daily basis. The frequency of MPA and VPA experienced most often was 5–7 and 1–3 days per week, respectively. The total PA measured during the week was largely comprised by LPA, i. e. 79.8%; MPA and VPA were 18.8 and 1.4%, respectively. Discussion and conclusion. Boys who achieve VPA, have a greater total PA during the week than those boys who do not experience VPA. If boys achieve VPA on more than 2 days during the week, even if it is just for 10 min, there is a significant increase in the total amount of weekly PA as well as a decrease in their body mass index (BMI). Boys’ who do not experience MPA at least for 6 days/week, the total amount of weekly PA decreases. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67710
Updated:
2021-02-25 09:59:22
Metrics:
Views: 18
Export: