Lietuvos ir Lenkijos santykiai : naujos darbotvarkės paieškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Lenkijos santykiai: naujos darbotvarkės paieškos
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2017, t. 15, p. 99-110
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra išanalizuoti, kokios prielaidos yra sukurtos Lietuvos ir Lenkijos kultūriniam bendradarbiavimui, atskiriant tris dėmenis: dvišalį kultūrinį bendradarbiavimą, kultūrinę diplomatiją ir tautinių mažumų kultūrinę veiklą. Tokia atskirtis yra daroma sąmoningai, siekiant nustatyti Lietuvos ir Lenkijos santykį kaip subjekto ir objekto arba subjekto ir kito subjekto santykį tarp Lietuvos ir Lenkijos. Pirmuoju atveju, reikštų, kad Lietuva ir Lenkija yra viena kitos kultūrinės politikos objektas, antruoju, kad Lietuva ir Lenkija yra lygiavertės partnerės kultūrinio bendradarbiavimo srityje. Siekiant šio tikslo, būtina išanalizuoti ne tik dvišalę, bet ir nacionalinę teisinę bazę ir kultūrinę veiklą, nes kultūrinė diplomatija yra skirta vienkrypčiam valstybės poveikiui kitai valstybei, o kultūrinis bendradarbiavimas apibrėžia bendro tikslo įgyvendinimą kultūros srityje. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to analyse what assumptions are made for the cultural cooperation between Lithuania and Poland by excluding three components: bilateral cultural cooperation, cultural diplomacy and cultural activity of the national minorities. This exclusion is made advisedly to determine the relations between Lithuania and Poland as a relationship of a subject and object or a subject and another subject between Lithuania and Poland. In the first case, it would mean that Lithuania and Poland are each other's object of the cultural policy, in the second, Lithuania and Poland are equal partners in the area of the cultural cooperation. By pursuing this goal it is necessary to analyse not only the bilateral, but also the national legal base and cultural activity, because the cultural diplomacy is intended for one-way effect of the country towards another country and the cultural cooperation defines the implementation of the general aim in the cultural area.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67705
Updated:
2018-12-17 14:15:17
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: