Baltijos šalių gynybos strategijos formavimas : priimančiosios šalies parama

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos šalių gynybos strategijos formavimas: priimančiosios šalies parama
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2017, t. 15, p. 75-97
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu NATO karių Baltijos valstybėse padaugėjo dėl kintančios tarptautinės aplinkos, padidėjusio potencialių pavojų ir grėsmių lygio ir būtinybės sustiprinti atgrasymo priemones regione. Varšuvoje ir Velse vykusiuose NATO viršūnių susitikimuose priimtų sprendimų pagrindu Estija, Latvija ir Lietuva turės priimti bataliono dydžio kovines grupes. Straipsnyje siekiama išnagrinėti, kaip priimančiosios šalies parama (PŠP; angl. Host Nation Support, HNS) gali prisidėti prie nacionalinės gynybos ir prie Baltijos valstybių savarankiškos gynybos pajėgumų. PŠP sąvoka figūruoja visų trijų šalių nacionalinės gynybos koncepcijose. Tačiau ją pradėta aktyviai naudoti ir taikyti tik per pastaruosius dvejus metus. Straipsnyje teigiama, kad intensyvesnis PŠP sistemos inkorporavimas į nacionalinės gynybos politiką padeda plėtoti pajėgumus tokiose srityse kaip nacionalinė karinė logistika, infrastruktūra ir civilių ir karių bendradarbiavimas. Šie pajėgumai gali būti naudingi kaip nacionalinės gynybos tąsa. [Iš leidinio]

ENRecently the NATO troops increased in the Baltic states because of the changing international environment, the increased level of potential risks, threats and the necessity to strengthen the deterrence measures in the region. On the basis of the decisions made in the NATO Summit in Warsaw and Wales, Estonia, Latvia and Lithuania will have to welcome battle groups of a size of a battalion. The article aims to analyse how the States that receive the Host Nation Support (HNS) can contribute to the national defence and to the independent defence capabilities of the Baltic States. The HNS term is noticed in the national defence conceptions of all three States. However, it has been actively used and adopted only in the last two years. The article claims that a more intense incorporation of the HNS system to the national defence policy would help to develop the capabilities in areas such as the national military logistics, infrastructure and the cooperation of military and the civilians. These capabilities can be useful as a continuation of the national defence.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67704
Updated:
2018-12-17 14:15:17
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: