Branduolinė kontrabanda ir grėsmės Lietuvai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Branduolinė kontrabanda ir grėsmės Lietuvai
Alternative Title:
Nuclear smuggling and threats to Lithuanian security
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2016, t. 14, p. 153-168
Keywords:
LT
Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos grėsmės, susijusios su radioaktyviųjų medžiagų ir branduolinėms programoms pritaikomų dvejopos paskirties prekių gabenimu. Taip pat aktualizuojama šių tendencijų problematika Baltijos šalims. Rusijos nusikalstamų grupuočių skverbimasis ir suaktyvėjimas Ukrainoje, situacija konflikto destabilizuotose aplinkinėse sudaro prielaidas branduolinei kontrabandai ir keičia Rytų Europos regiono rizikos profilį. Formuojasi naujos grupuotės, susipina kontrabandos keliai, keičiasi įtakos zonos. Dėl šių priežasčių pastebimi neįprastas organizuoto nusikalstamumo elementų įsitraukimas į branduolinę kontrabandą ir geografinė pervežimo kelių slinktis. Taip pat pastebimos valstybių, siekiančių kontrabanda gauti medžiagų karinėms programoms, pastangos apeiti tarptautinius reguliacinius mechanizmus per šį regioną. Straipsnyje keliama problema – naujų branduolinės kontrabandos tendencijų pasekmės Baltijos šalių saugumui. Lietuva gali susidurti su šaliai santykinai nauja grėsme, kurios tinkamai atremti nėra pasiruošta. Įvardijami rizikos faktoriai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį dabar, kol galimas pavojus netapo realybe, ir būdai Lietuvai prisidėti prie šių problemų sprendimo regioniniu mastu. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the threats related to the product transportation purpose of two kinds, designed for radioactive materials and nuclear programs, also highlighting the problems with these tendencies to the Baltic states. The penetration and intensification of Russian criminal groups in Ukraine, the situation in destabilized areas is a precondition for nuclear smuggling and changes the profile of risks in Eastern Europe. New gangs are forming, smuggling roads intertwine, and the areas of influence are changing. Due to these reasons, a peculiar involvement of the elements of organized crime with the nuclear smuggling and the geographic change of transportation routes. The other things that were noticed: an attempt of the countries that want to obtain the materials in a form of smuggling and use it for the military programs, the effort to evade the international regulatory mechanisms of this region. The main problem of the article – the impact of the new nuclear smuggling tendencies to the safety of the Baltic states. Lithuania may encounter a new threat that the country has not yet prepared to fight. Risk factors are stated and it is necessary to pay attention to them now, before the possible danger has not become a reality and the ways for Lithuania to help solving these problems on a regional scale.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67700
Updated:
2018-12-17 14:13:01
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: