Vakarų skola Lietuvai, arba Lietuvos iššūkis Vakarams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarų skola Lietuvai, arba Lietuvos iššūkis Vakarams
Alternative Title:
West’s debt to Lithuania / Lithuania’s challenge to the West
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2016, t. 14, p. 79-92
Summary / Abstract:

LTDabartinė strateginė Vakarų demokratijų padėtis yra ir Vakarų nesėkmės suvokti moralinį-kultūrinį galutinės Šaltojo karo fazės aspektą rodiklis, ir civilizacijos dvasinės krizės, ištikusios Vakarų Europą paskutiniais dešimtmečiais, atspindys. Todėl svarbu apžvelgti savitą 1989–1991 m. revoliuciją Vidurio ir Rytų Europoje ir buvusioje Sovietų Sąjungoje. Šį dramatišką Europos politikos pasikeitimą lėmė daug veiksnių, tarp jų ir JAV prezidento Ronaldo Reagano inicijuotas Vakarų persiginklavimas. Bet 1989–1991 m. politinė revoliucija taip pat buvo sąžinės revoliucijos Vidurio ir Rytų Europoje pasekmė, kur nacionalinės tapatybės ir kultūros atstatymas galiausiai lėmė pasipriešinimą švelniosios galios priemonėmis, kurioms griežtosios galios priemonės, paprastai komunistinių režimų naudojamos nuomonių skirtumams naikinti, negalėjo prilygti. Todėl Lietuva, kuri parodė dažnai ignoruojamą tiesą, kad lengvai nepasiduodanti tauta laikui bėgant gali sukelti politinius pokyčius, turi teisę priminti Vakarams, kad laisvė niekada nepasiekiama veltui; kad žmogiškasis orumas, žmogaus teisės ir teisės viršenybė turi būti stiprios pilietinės visuomenės įtvirtintos kultūros srityje, kad būtų galima jas ginti politiškai ir karine jėga; kad moralinis reliatyvizmas yra nepatikimas pagrindas demokratinėms savivaldos institucijoms. [Iš leidinio]

ENThe current strategic position of Western democracies is also an indicator of Western failure to perceive the moral and cultural dimension of the final aspect of the Cold War phase, as well as the reflection of civilization's spiritual crisis that has been present in Western Europe over the past decades. Therefore, it is necessary to review the specific revolution (1989-1991) that was taking place in the Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. This dramatic change of the European politics was influenced by many factors, including Western rearmament that was initiated by the president of the USA Ronal Reagan. However, the political revolution (1989-1991) was also the consequence of consciousness revolution in the Central and Eastern Europe where the restoration of national identity and culture ultimately led to resistance to soft power measures which could not match the hard power measures usually used by communist regimes. Therefore, Lithuania has emphasised often ignored truth that the nation that is able to resist can cause political changes over time and reminded the West that the freedom is never attained for anything. Human dignity, human rights and the rule of law have to be established in the field of culture by the strong civil society in order to defend them politically and militarily. Moral relativism is an unreliable basis for democratic local authorities.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės Lietuvoje strateginė komunikacija proceso dalyvių vertinimu / Vytenis Miliušas, Viktor Denisenko. Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2020, t. 18, p. 65-93.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67699
Updated:
2018-12-17 14:13:01
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: