Manifestation of prosocial and antisocial behavior in a basketball match

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Manifestation of prosocial and antisocial behavior in a basketball match
Alternative Title:
Prosocialaus ir antisocialaus elgesio raiška krepšinio rungtynių metu
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2011, Nr. 4 (83), p. 69-76
Keywords:
LT
Sportas / Sport; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Pastaraisiais metais nemažai tirta aiškinantis vaikų moralinio elgesio sportinėje veikloje ypatumus, tačiau trūksta tyrimų apie realų elgesį per rungtynes. Tyrimo metu stebint žaidėjus ir trenerį keltos hipotezės, kad jų elgesys skirsis priklausomai nuo krepšininkų amžiaus, rungtynių eigos bei galutinio rezultato. Tikslas – išsiaiškinti prosocialaus ir antisocialaus elgesio raišką krepšinio rungtynių metu. Metodai. Buvo naudotas stebėjimo metodas. Stebėta 20 rungtynių 13–14 amžiaus grupėje (8 komandos) ir 20 rungtynių 17–18 metų grupėje (9 komandos). Rezultatai. Vyresni krepšininkai rečiau sutinka su teisėjų sprendimais (p=0,05), tačiau dažniau rodo pagarbą varžovams nei jaunesni (p=0,01). Antroje rungtynių dalyje krepšininkai dažniau ginčijasi su teisėjais nei rungtynių pradžioje (p=0,001). Pyktis (p=0,001), ypač necenzūriniai žodžiai (p=0,03), būdingesni tose rungtynėse, kurios baigiasi mažesniu skirtumu. Nepagarbą treneris dažniau rodo jaunesniems krepšininkams (p=0,02). Aptarimas ir išvados. Tyrimas iš dalies patvirtino keltą hipotezę, kad jauni krepšininkai dažniau rodo pagarbą teisėjams ir varžovams nei vyresni krepšininkai Pasitvirtino kelta hipotezė, kad antroje rungtynių dalyje krepšininkai dažniau elgiasi antisocialiai. Pasitvirtino ir trečioji hipotezė – krepšininkų elgesys skiriasi priklausomai nuo galutinio rungtynių rezultato. Nepasitvirtino hipotezė, kad vyresnius krepšininkus treniruojantys treneriai rodo daugiau nepagarbos žaidėjams bei teisėjams rungtynių metu, ir toks elgesys būdingesnis rungtynėse, kurios baigiasi mažesniu skirtumu. Tęsiant tyrimus tikslinga atskirai įvertinti laimėjusios ir pralaimėjusios komandos trenerių elgesį. Be to, vertinant trenerių elgesį rungtynių metu, tikslinga palyginti trenerius vyrus ir moteris.Buvo tirti berniukai, todėl lieka neaišku, ar nustatytos tendencijos būdingos ir krepšinį žaidžiančioms mergaitėms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Krepšininkų ir trenerio elgesio vertinimas; Moralinis elgesys sporte; Moralinis elgesys sportinėje veikloje; Rungtynių eiga; Rungtynių galutinis rezultatas; Žaidėjų amžius; Basketball players and coach behavior assessment; Basketball players and coache's behavior assessment; Course; Course of the game; Final outcome of the game; Moral behavior in sport; Of the game; Player age; Players's age.

ENResearch background and hypothesis. The number of studies examining moral issues in sport has increased but we still lack research about actual behavior of athletes during the match. It was hypothesized that players and coaches’ behavior would differ in relation with players’ age, course and the final outcome of the match. Research aim was to explore the manifestation of observed prosocial and antisocial behaviors in a basketball match. Research methods. Data were collected using observation technique. 40 games were observed in the two age groups: 13–14 and 17–18-year-old players. Research results. Younger players more often than the older ones demonstrated respect to the referee (p=0.05), but older players showed respect to opponents more often (p=0.01). In the second half of the game players quarreled with referees more often than at the beginning of the game (p=0.001). When the difference in the final outcome of the game was less, athletes were more often angry with each other (p=0.001) and cursed more often (p=0.034). Coaches working with younger players showed disrespect to them more often (p=0.02). Discussion and conclusions. Research partly confirmed the hypothesis that younger basketball players more often demonstrated prosocial behavior during the game. Antisocial behaviors of players were more common in the second half of the match and when the difference in the final result was less. Research did not confirm the fact that coaches who worked with older players demonstrated more antisocial behavior and that such behavior was more common when there was less difference in the results of the match. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Vertybės sporte / Kristina Grigaitė-Bliūmienė. Scientific research in education. Vol. 3 / sudarė Monika Orechova, Dalija Gudaitytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020. P. 53-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67698
Updated:
2021-02-25 09:59:40
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: