Pietų Azija ir Lietuva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietų Azija ir Lietuva
Alternative Title:
South Asia and Lithuania
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2016, t. 14, p. 59-75
Keywords:
LT
Indija (India); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTPietų Azija – Lietuvoje kol kas menkai tyrinėtas regionas. Ilgą laiką jis nepakliūdavo ir į šalies užsienio politikos veikėjų akiratį: jų dėmesio centre buvo valstybės tarptautinio įtvirtinimo, euroatlantinės integracijos darbotvarkės klausimai. Tačiau padėtis pamažu keičiasi. Pietų Azija iškyla kaip Lietuvos potencialus politinis bei ekonominis partneris. Šiame straipsnyje bendrais bruožais mėginama apibūdinti Pietų Azijos regioną, jo geografines ir politines ribas, aktualiausius nūdienos klausimus, ir kartu nagrinėjama, kaip jų fone atrodo Lietuvos santykiai su šio regiono valstybėmis. Peršasi išvada, kad kol kas Lietuva negali svariai prisidėti spręsdama fundamentalias šio regiono problemas, tačiau atskirose srityse jos vaidmuo gali būti naudingas. Kaip pavyzdys išskiriamas lietuviškų lazerių eksportas į Indiją ir didėjantis Pietų Azijos studentų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose. [Iš leidinio]

ENIn Lithuania South of Asia is a poorly researched region. For a long time it did not come across to the horizon of Lithuania as a foreign policy actor: in the centre of their attention was the agenda for international affirmation of the state and the Euro-Atlantic integration. South of Asia comes up as a potential political and economic partner of Lithuania. This article aims to describe the region of South of Asia in general terms, its geographical and political limits and the most pressing issues of today. What is more, the relations of Lithuania with the countries of this region in the context of the reviewed description of Asia are analysed. A conclusion comes up that for now Lithuania cannot make a significant contribution in solving the fundamental problems of this region. However, in separate areas the role of Lithuania might be useful. As an example, Lithuanian laser export to India and the growing number of students from South of Asia in the Lithuanian higher education institutions.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67697
Updated:
2018-12-17 14:13:01
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: