Changes in physical fitness among high grade schoolgirls

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changes in physical fitness among high grade schoolgirls
Alternative Title:
Vyresniųjų klasių mergaičių fizinio pajėgumo kaita
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2011, Nr. 4 (83), p. 63-68
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus 10–12 klasių mergaičių fizino pajėgumo kitimo ilgalaikių tyrimų nepavyko rasti. Netiesioginiai šių ypatumų tyrimai parodė, kad Lietuvos moksleivių fizinio pajėgumo kitimas turi neigiamų tendencijų ir tarp moksleivių vyrauja sėdima gyvensena. Tikslas – nustatyti Kauno miesto mergaičių fizinio pajėgumo rezultatų kitimo ypatumus 10–12 klasėje. Metodai. Tirtos Kauno miesto 10 klasės mergaitės (n = 244), tyrimo metu buvusios mokykloje ir galinčios atlikti reikiamus Eurofito testus. Duomenys buvo registruojami 2 kartus per mokslo metus – rugsėjo ir gegužės mėnesiais. Ilgalaikis tyrimas pradėtas 10 klasės rudenį ir tęsėsi iki 12 klasės pavasario. Moksleivės atliko Eurofito testus (10 × 5 m bėgimo šaudykle, šuolio į tolį iš vietos, „Sėstis ir gultis“, 20 m ištvermės bėgimo šaudykle). Rezultatai. Nuo 10 klasės rudens iki 12 klasės pavasario mergaičių skirtingų Eurofito testų rezultatų kaita buvo nevienoda. Tyrimas parodė, kad 10–12 klasėse reikšmingai pakito tik ištvermės testo rezultatai, o 11 klasėje pastebėtas staigiosios jėgos pagerėjimas ir liemens jėgos rezultatų svyravimas. Aptarimas ir išvados. Lyginant 10 ir 12 klasių mergaičių fizinį pajėgumą nustatyta, kad jis pagerėja tik atliekant 20 m šaudyklinio bėgimo testą, o 11 klasėje reikšmingai pagerėja staigioji jėga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eurofito testai; Fizinio pajėgumo kaita; Fizinės charakteristikos; Changes in physical fitness; Eurofit tests; Physical characteristics.

ENResearch background and hypothesis. During the last five years Lithuanian long-term research related to the peculiarities of changes in physical fitness among 10-12th-grade schoolgirls has not been found. Other research in Lithuania showed negative tendencies of physical fitness changes of Lithuanian schoolchildren and prevailing sedentary lifestyle. Research aim was to determine peculiarities of change results in physical fitness among Kaunas schoolgirls (10–12th grades). Research methods. The present research included 10th-grade schoolgirls (n=244) of Kaunas city who were at school during the research and were able to perform the necessary Eurofit tests: 10×5 m Shuttle run, Standing Broad Jump, Sit ups in 30 seconds, 20 m endurance Shuttle run. Research results. Changes in results of Eurofit tests performed from 10th grade autumn to 12th grade spring were different. Results of girls (10–12th-grade) in 10×5 m shuttle run test did not change (p>0.05). Results of standing broad jump improved significantly in Grade 11 (p<0.05). Results in 20 m endurance shuttle run test improved in Grade 12 (p<0.05). Results in Sit ups in 30 seconds test improved in spring. Significant differences were found between 10 and 12thgrade schoolgirls spring Sit ups in 30 seconds test results, and 10 and 11th-grade autumn results. Discussion and conclusions. Comparison of physical fitness of 10 and 12th-grade girls showed that it improved only in 20 m endurance shuttle run, in the 11th grade explosive strength of schoolgirls significantly improved. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67696
Updated:
2021-02-25 09:59:40
Metrics:
Views: 15
Export: