Krymo aneksija ir mėginimai ją pateisinti tarptautinės teisės kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krymo aneksija ir mėginimai ją pateisinti tarptautinės teisės kontekste
Alternative Title:
Annexation of Crimea and attempts to justify it in the context of international law
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2016, t. 14, p. 11-56
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas „Krymo susivienijimo su Rusija“ vertinimas šiuolaikinės tarptautinės teisės požiūriu ir nagrinėjami argumentai, kuriuos pasitelkia aneksiją, t. y. prievartinį teritorijos prijungimą prie savosios teritorijos, neigiantys Rusijos teisės mokslininkai. Atskleidžiama, kaip pakito Rusijos oficiali pozicija ir teisės doktrina dėl tautų teisės į apsisprendimą turinio, palyginti su šio principo aiškinimu, dominavusiu prieš JT Tarptautiniam Teisingumo Teismui paskelbiant konsultacinę išvadą „Dėl Kosovo vienašalio nepriklausomybės paskelbimo atitikties tarptautinei teisei“. Taip pat nustatomos argumentavimo strategijos, kurios pasitelkiamos siekiant pateikti Rusijos Federacijos politiniams interesams palankų tarptautinės teisės normų aiškinimą. Atskleidžiama, kaip Rusijos Federacijai palankią poziciją kuriančių Rusijos teisės mokslininkų darbuose tarptautinės teisės sąvokoms suteikiamas naujas turinys, teisiniai argumentai derinami su šiuolaikinės tarptautinės teisės požiūriu irelevantiškais teiginiais ir teoriniais konstruktais, taip ištrinant ribas tarp teisinės ir neteisinės argumentacijos bei formuluojant Rusijos politiniams interesams naudingą pseudoteisinį naratyvą. [Iš leidinio]

ENThis article provides the assessment of the "Crimean union with Russia" in the context of modern international law and analyses the Russian legal scientists' arguments denying annexation, i. e. the forcible acquisition of a territory of one state to the other. It is revealed, how the official position of Russia and its doctrine on the content of nation's right to self-determination, changed compared to the predominant interpretation of this principle before the International Court of Justice of the UN delivered its advisory opinion on the "Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence In Respect of Kosovo". The argumentation strategies, used in order to provide an interpretation of the provisions of international law, favourable to the political interests of Russian Federation, are also identified. It is discovered, how in the works of Russian legal scientists, the concepts of international law are portrayed in the new light, legal arguments are combined with theoretical constructs and claims, irrelevant in terms of modern international law, therefore erasing the confines between legal and non-legal argumentation and formulating pseudo-legal narrative, beneficial to Russian political interests.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67695
Updated:
2018-12-17 14:13:00
Metrics:
Views: 55    Downloads: 21
Export: