Impact of extra curricular training (basketball and athletics) on muscle strength in boys 11–14 years of age

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of extra curricular training (basketball and athletics) on muscle strength in boys 11–14 years of age
Alternative Title:
Krepšinio ir lengvosios atletikos pratybų poveikis 11–14 metų berniukų raumenų jėgai neformalaus fizinio ugdymo metu
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2011, Nr. 4 (83), p. 27-33
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Žmogaus augimą ir brendimą lemia vidinių ir išorinių veiksnių sąveika. Labiausiai išoriniams veiksniams jautrus yra 11–14 metų amžiaus tarpsnis. Šio amžiaus sportuojančių berniukų kompleksinės būklės tyrimai gali atskleisti sudėtingą endogeninių ir egzogeninių veiksnių sąveiką. Hipotezė: paauglystėje raumenų pajėgumo rodiklių gerėjimas priklauso nuo fizinio krūvio pobūdžio. Tikslas – nustatyti ilgalaikio neformalaus fizinio ugdymo (krepšinio žaidimo ir lengvosios atletikos (trumpųjų nuotolių bėgimo)) pratybų poveikį paauglių raumenų jėgai. Metodai. Buvo tirti 105 berniukai: nesportuojantieji (n=35), lengvaatlečiai (sprinteriai, n=35) ir krepšininkai (n=35), lankantys pratybas ne mažiau kaip dvejus metus. Tie patys respondentai buvo tiriami ketverius metus iš eilės, t. y. kai jiems buvo 11, 12, 13 ir 14 metų. „Nicholas“ dinamometru buvo matuojama pasirinktų raumenų (rankos keliamųjų ir šlaunies lenkiamųjų, blauzdos tiesiamųjų ir lenkiamųjų, dilbio tiesiamųjų ir lenkiamųjų) grupių jėga. Tyrėjui sukėlus pasipriešinimą, buvo matuojama didžiausia izometrinio raumenų susitraukimo jėga. Rezultatai. Dinamometrija tiriamųjų grupėse parodė, kad lengvaatlečių (sprinterių) raumenų jėga buvo didesnė nei krepšininkų ir nesportuojančių berniukų. Statistiškai patikimi skirtumai tarp berniukų grupių rodiklių buvo aptikti visais tirtais amžiaus tarpsniais matuojant tiek kairės, tiek dešinės pusės raumenis. Aptarimas ir išvada. Paauglystėje raumenų pajėgumo rodiklių gerėjimas priklauso nuo fizinio krūvio pobūdžio: lengvaatlečių (sprinto bėgikų) raumenų jėga tiriant buvo didesnė nei krepšininkų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dinamometrija; Paauglystė; Sportas; Adolescence; Dynamometry; Sport.

ENResearch background and hypothesis. Human growth and maturation is determined by interaction of endogenous and exogenous factors. The most sensitive to the external influences is the age period between 11 and 14 years. The investigations of this age period in boys engaged in sports may reveal the complex interaction of the endogenous and exogenous factors. Hypothesis: Improvement of the muscle capacity indices in early adolescence depends on the nature of physical load. Research aim was to examine long-term extra curricular training in basketball games and athletics (sprint) effects on muscle strength of boys in early adolescence. Research methods. 105 boys – non-athletes (n=35), athletes – sprint runners (n=35) and basketball players (n=35) – participated in the study. The boys were engaged in the chosen sports for no less than 2 years. The same cohorts were followed for four years at the age of 11, 12, 13 and 14 years. The strength of the arm levators, femoral flexors, calf extensors, calf flexors, forearm extensors and forearm flexors was measured using the dynamometer "Nicholas". The maximum force required for the isometric muscle contraction mode was obtained when the resistance, caused by the investigator, occurred. Research results. Dynamometry assessments between the groups showed that the muscle strength of the athletes – sprint runners was greater than that of non-athletes and basketball players. Statistically significant differences between boys were identified in all age groups in assessment of both right and left sides. Discussion and conclusions. Improvement of the muscle capacity indices in early adolescence depends on the nature of physical load: the muscle strength indices increased more in the athletes – sprint runners than in the basketball players. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67691
Updated:
2021-02-25 09:59:31
Metrics:
Views: 13
Export: