Mažųjų valstybių veikimo būdai NATO ir ES bendroje saugumo ir gynybos politikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažųjų valstybių veikimo būdai NATO ir ES bendroje saugumo ir gynybos politikoje
Alternative Title:
Relevance and influence of small states in NATO and the EU common foreign and security policy
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2015, t. 13, p. 59-75
Keywords:
LT
Tarptautinis saugumas / International security.
Summary / Abstract:

LTMažos valstybės yra svarbios tarptautinės bendruomenės narės. Jos nepriklauso galingiausių valstybių klubams, tačiau savo aktyvumu ir nuoseklia politika gali tapti svarbiomis veikėjomis tarptautinėje arenoje. Šio straipsnio tikslas parodyti mažųjų valstybių veikimo būdus ir strategijas siekiant savo tikslų dviejose organizacijoje – NATO ir Europos Sąjungoje. Straipsnyje pabrėžiama, kad mažosios NATO ir ES narės gali maksimizuoti savo galią aljansuose, jei laikosi kryptingos strategijos veikdamos įvairiais lygiais. Mažos valstybės gali įgyvendinti savo nacionalinius interesus, jei praktiškai prisideda prie tarptautinio saugumo stiprinimo, suburia kvalifikuotą personalą, kelia ir plėtoja naujas iniciatyvas ar išnaudoja kitus savo privalumus. Straipsnyje pabrėžiama, kad mažųjų valstybių įtaka visada turės tam tikras natūralias ribas – kai jų veiksmai paliečia svarbius didžiųjų narių interesus, mažųjų įtakos sklaida yra labai suvaržoma. Šiame straipsnyje parodomi mažųjų valstybių veikimo būdai pateikiant mažųjų valstybių, įskaitant Lietuvos, veiksmų pavyzdžių. Oro policija Baltijos šalyse yra puikus pavykusios mažų valstybių iniciatyvos pavyzdys, o bandymas prieš keletą metų peržiūrėti Europos saugumo strategiją baigėsi nesėkme. Norėdamos sėkmingai veikti mažosios valstybės visada turi nusistatyti aiškius prioritetus ir susitaikyti, kad nemažai jų iškeltų gerų iniciatyvų bus niekada neįgyvendinta. [Iš leidinio]

ENSmall countries are important members of the community. They do not belong to the major power clubs but with their active participation and political cohesion can become important players in the international arena. The aim of this article is to show the functioning mechanisms and strategies of the small countries for reaching their goals in two organisations –NATO and the European Union (EU). The article emphasises that small members of NATO and the EU can maximize their power with alliances if they pursue targeted strategies while acting in various levels. Small countries can fulfil their national interests if they practically contribute to the strengthening of the international security, bring together qualified staff, promote and develop new initiatives or exploit their other advantages. The article highlights that the influence of small countries will always have some natural boundaries – when their actions intercept the important interests of major countries the distribution of influence of the small countries is greatly constrained. This article reveals the functioning mechanisms of small countries presenting the examples of actions including the example of Lithuania. Baltic Air Policing is a good example of a successful initiative from small countries, however the aim to review the European security strategy few year ago, was unsuccessful. In order to operate successfully, small nations always have to set clear priorities and to make peace with the fact that many of their good initiatives will never be accomplished.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67685
Updated:
2018-12-17 14:05:40
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: