Актуальны ли сегодня идеи Ежи Гедройца? Раздел культурного наследия ВКЛ в начале XXI века

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Актуальны ли сегодня идеи Ежи Гедройца? Раздел культурного наследия ВКЛ в начале XXI века
Alternative Title:
Are the ideas of Ježi Giedroic relevant today?
Keywords:
LT
Istorinės idėjos.
EN
Giedroyc Jercy; Historical ideas.
Summary / Abstract:

LT2006 m. buvo švenčiamos žymaus lenkų išeivijos publicisto, ilgamečio žurnalo “Kultura”, ėjusio Paryžiuje, organizatoriaus ir leidėjo Ježio Giedroico (1906-2000), gimusio Minske, šimtosios gimimo metinės. J.Giedroicas buvo ne tik pokario lenkų išeivijos intelektualinis autoritetas, antikomunistas, bet ir originalus mąstytojas. Kaip tik jo pastangomis buvo sutaikyti lenkų ir ukrainiečių išeiviai (ginčas dėl Lvovo priklausomybės). J.Giedroico teigimu, lenkų emigrantams derėjo atsisakyti ir nepagrįstų pretenzijų į Vilnių. Straipsnyje trumpai aptariama paskutiniųjų dešimtmečių Baltarusijos istoriografija apie LDK genezę ir joje vyraujantys teiginiai. Jame konstatuojama, kad be objektyvių baltarusių istorikų darbų daugelis istorikų-mėgėjų bei dalis baltarusių istorikų-profesionalų nekritiškai vertina pradinis LDK gyvavimo periodas, nepagrįstai propaguojama “baltarusiškoji istorinės Lietuvos” lokalizacijos tezė, netgi pasirodo teiginių apie slaviškąją LDK valdovų Gediminaičių dinastijos kilmę. Todėl šie kaimynų darbai, skirti LDK genezei lietuvių istoriografijoje vertinami kaip jaunos baltarusių tautos ideologų bandymas susikurti savo tautinį mitą, arba tiesiog kaip istoriografijos aklavietė. Autorius kviečia šios diskusijos dalyvius atsigręžti į J.Giedroico raginimą būti tolerantiškiems ir įsiklausyti į visus mokslinius visų kaimynų argumentus. [Iš leidinio]

ENIn 2006 the 100th birth anniversary of the Minsk-born Polish emigrant Ježi Giedroic (1906-2000), famous publicist, long-time organiser and publisher of the magazine Kultura, which was issued in Paris, was commemorated. Ježi Giedroic was not only the intellectual authority of the post-war Polish émigré, anti-Communist but also an original thinker. It was with his efforts that the Polish and Ukrainian emigrants (the dispute over the independence of Lvov) were reconciled. According to Ježi Giedroic, the Polish emigrants also should have refused the unsubstantiated claims to Vilnius. The article discusses in brief historiography of Belarus of the past decades about the genesis of the GDL and the statements prevalent in it. It is stated there that apart from objective works by Belarusian historians the majority of historians-amateurs and a part of Belarusian historians-professionals value uncritically the initial period of existence of the GDL, propagate the thesis of “the Belarusian historical localisation of Lithuania” without any sound grounds, even there appear statements about the Slavonic origin of the Rulers of the GDL, the Gediminaičiai dynasty. Therefore these works of the neighbours devoted to the genesis of the GDL are valued in Lithuanian historiography as an attempt of the ideologists of the young Belarusian nation to create their own myth, or simply as the cul-de-sac of historiography. The author invites the participants in this discussion to turn to Ježi Giedroic’s urging to be tolerant and to listen to all scientific arguments of all the neighbours.

ISBN:
9856824125
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6767
Updated:
2013-04-28 16:29:24
Metrics:
Views: 7
Export: