Central Europe: territoriality and spiritual images

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Central Europe: territoriality and spiritual images
Alternative Title:
Vidurio Europa: teritorialumas ir dvasiniai įvaizdžiai
In the Journal:
Limes : borderland studies. 2012, Vol. 5, no. 2, p. 103-114
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugiakultūrė visuomenė; Paribys; Teritorialumas; Tolerancija; Vidurio Europa; Borderland; Central Europe; Multicultural society; Nostalgia; Territoriality; Tolerance.
Keywords:
LT
Daugiakultūriškumas / Multiculturalism; Paribys; Teritorialumas; Tolerancija.
EN
Borderland; Central Europe; Multicultural society; Nostalgia; Territoriality; Tolerance.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje tyrinėjamos literatūrinės Vidurio Europos ir jos įvaizdžio reprezentacijos Milano Kundera’os, Ingeborgos Bachmann ir kitų darbuose. Šis straipsnis taip pat skirtas teritorialumo, „ribos jausmo“, Vidurio Europos daugiakultūrės visuomenės specifiškumo ir kultūrinės sąveikos procesų problemoms. Vidurio Europa – tai kitoniškos ir ypatingos tolerancijos rūšies erdvė. Vidurio Europos tolerancijos atvejis yra raktas suprasti dvasinį ir meninį XX a. gyvenimą. Nors bandome rasti ypatingesnį Vidurio Europos dvasinio gyvenimo ir naracijos pobūdį, kur kas būdingesni yra nostalgijos jausmai ir nesuskaičiuojami epizodai. Siūloma pažvelgti į Vidurio Europos literatūrinę nostalgiją kaip į Vidurio Europos kultūros ir dvasingumo galimybę geografine ir teritorine prasmėmis. [Iš leidinio]

ENThis article examines literary representations of Central Europe and its image in the works of Milan Kundera, Ingeborg Bachmann and others. At the same time the paper is devoted to the problems of territoriality, “feeling of border”, specificity of Central European multicultural society, and processes of culture interaction. Central Europe is the space of different and special kind of tolerance. The case of Central European tolerance is a key to understanding spiritual and artistic life in the 20th century. When we try to find more special character of Central European spiritual life and narration, the feelings of nostalgia and innumerable flashbacks in time are more typical. The author offers to look at the Central European literary nostalgia as a possibility to situate Central European culture and spirituality geographically and territorially. [From the publication]

DOI:
10.3846/20297475.2012.717236
ISSN:
2029-7475
Related Publications:
Medija, religija ir filosofiniai klausimai / Tomas Kačerauskas. Logos (Vilnius). 2013, 74, p. 86-94.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67656
Updated:
2021-03-04 09:24:58
Metrics:
Views: 8
Export: