[The Oxford history of Poland-Lithuania. Vol. 1, The making of the Polish-Lithuanian union, 1385-1569] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
[The Oxford history of Poland-Lithuania. Vol. 1, The making of the Polish-Lithuanian union, 1385-1569]: recenzija
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2016, vol. 20, p. 247-251
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Roberto Frosto monografija: The Oxford History of Poland-Lithuania. Volume I: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385–1569, Oxford University Press, 2015. 564 p. Recenzentė pažymi, kad Frosto monografija yra pirmasis darbas, anglų kalba supažindinantis tarptautinę bendruomenę su Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) unija. Recenzuojamos monografijos autorius, būdamas britas, nėra susijęs su unijos palikimą paveldėjusiomis šalimis (Baltarusija, Lenkija, Lietuva, Ukraina) ir jų istoriografijomis. Todėl į Lenkijos ir LDK uniją Frostas galėjo pažvelgti ne tik iš nacionalinės perspektyvos. Recenzentė įžvelgia ir daugiau Frosto monografijos privalumų. Jam pavyko puikiai aptarti unijos idėjos subrandinimo ir įgyvendinimo raidą bei aplinkybes. Be to, autorius puikiai susipažinęs su įvairių šalių literatūra ir publikuotais šaltiniais. Praktiniu požiūriu Frosto monografija svarbi tuo, jog joje asmenvardžiai ir vietovardžiai pateikiami originaliomis formomis, nacionalinėmis Vidurio Rytų Europos šalių kalbomis. Dar vienas svarbus Frosto monografijos privalumas – naujoviška teorinė prieiga. Istorikas Lenkijos ir LDK uniją lygina su įvairių kitų Europos šalių sudarytomis unijomis. Tačiau recenzuojamoje monografijoje recenzentė įžvelgia ir trūkumų. Frostas nepasinaudojo kai kuriomis reikšmingomis publikacijomis. Be to, kai kurie autoriaus teiginiai ir koncepcijos yra abejotini ir neįtikinantys. Tačiau recenzentė Frosto monografiją iš esmės vertina teigiamai. Anot jos, ši monografija turėtų paskatinti tolimesnius Lenkijos ir LDK unijos tyrimus.Reikšminiai žodžiai: Lenkija-Lietuva; Politika; Politinė mintis; Politinis diskursas; Reforma; Poland-Lithuania; Politics; Political thought; Political discourse; Reform.

ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67650
Updated:
2020-10-25 10:30:01
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: