[Прибалтийский плацдарм (1939-1940) : возвращение Советского Союза на берега Балтийского моря] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
[Прибалтийский плацдарм (1939-1940) : возвращение Советского Союза на берега Балтийского моря]: recenzija
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2016, vol. 20, p. 237-242
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Michailo Meltiuchovo monografija: Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега Балтийского моря. Москва: Aлгоритм, 2014. 720 с. Monografijoje dėmesys skiriamas Sovietų Sąjungos (SSRS) veiksmams siekiant okupuoti Baltijos šalis 1939–1940 m. Recenzentas pabrėžia, jog monografijos autoriaus pateikta informacija apie SSRS armijai (Raudonajai armijai) duotas instrukcijas įsiveržimo į Baltijos šalis atveju yra naudinga siekiant įvertinti galimus SSRS ir Baltijos šalių karinius veiksmus. Tiesa, recenzentas pastebi, kad Meltiukovo faktus dėl Raudonosios armijos planų reikėtų vertinti kritiškai. Visgi recenzuojama knyga yra puiki faktografinė bazė analizuojant Baltijos valstybių karinės gynybos potencialą 1940 m. birželio mėnesį. Aptardamas Meltiuchovo monografiją recenzentas įvardija autoriaus teiginius, su kuriais nesutinka ir reikšmingus tyrimui aspektus, kuriuos autorius dėl vienokių ar kitokių priežasčių ignoravo. Tačiau apibendrindamas savo pastebėjimus recenzentas akcentuoja, kad Meltiuchovas savo monografijoje pateikia visapusišką Raudonosios armijos sutelkimo prie Baltijos šalių ir šių šalių veiklos 1939–1940 m. vaizdą. Autorius pateikia didelį kiekį informacijos, kuri papildo turimas žinias apie 1939–1940 m. įvykius. Tai lėmė Meltiuchovo galimybės dirbti su Rusijos archyvuose saugomais kariniais dokumentais, prie kurių priėjimas yra ribojamas. Recenzentas taip pat pabrėžia, kad nepaisant visų trūkumų Meltiuchovo monografija tampa Baltijos šalių karo istorikų susidomėjimo objektu.Reikšminiai žodžiai: Baltijos valstybės; Politinė istorija; SSRS Baltijos valstybių įvaizdis; SSRS propaganda; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Baltic States; Political history; Soviet Union; Soviet union; USSR images of the Baltic States; USSR propaganda.

ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67649
Updated:
2023-12-06 08:52:10
Metrics:
Views: 17    Downloads: 5
Export: