Развитие мотивов орнаментики

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Развитие мотивов орнаментики
Alternative Title:
Development of ornament motives
Keywords:
LT
19 amžius; 16 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apžvelgti popieriaus karpinių istoriją Lietuvoje ir parodyti, kaip kultūros modernėjimo procesas įtakojo liaudies kūrybą ir lėmė naujo popieriaus karpinių tipo susiformavimą. Popieriaus karpiniai – pats jauniausias liaudies kūrybos žanras. Nors pirmieji karpiniai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje žinomi nuo XVI a., tačiau paplito jie tik XIX a. viduryje (Mažojoje Lietuvoje truputį anksčiau). Straipsnyje analizuojami karpinių kompozicijos ypatumai, per daugiau nei 150 metų pasikeitęs karpinių meno pritaikymo pobūdis, o tuo pačiu – ir karpinių autorių ratas, siužetų kaita skirtingais istoriniais laikotarpiais (nuo atskirų augalinių motyvų, gyvūnų figūrėlių, geometrinių elementų pereita prie gana sudėtingų augalinių, gyvūninių kompozicijų, architektūros elementų, kosminių ar religinių motyvų). Sudėtingesniais siužetais ir kompozicija išsiskiria paskutiniųjų dešimtmečių autorių popieriaus karpiniai. Straipsnyje išvardyti ryškiausi popieriaus karpinių meistrai, trumpai apibūdintos jų darbų ypatybės.Reikšminiai žodžiai: Popieriaus karpiniai; Ornamentai; Papercutting; Ornament.

ENThe aim of the article is to review the history of artistic paper cut-outs in Lithuania and to show how the process of culture modernisation influenced folk art and determined the formation of artistic paper cut-outs of new type. Artistic paper cut-outs represent the earliest genre of folk art. Though the first artistic paper cut-outs were known in the Grand Duchy of Lithuania as far back as the 16th century, they became popular only in the middle of the 19th century (a little earlier in Lithuanian Minor). The article analyses peculiarities of the composition of artistic paper cut-outs, the nature of adapting art of paper cut-outs, which has changed in the course of more than 150 years, including the circle of the authors of cut-outs, a change in plots during different historical periods (from separate motifs, figures of animals, geometrical elements to rather complicated plant, animal compositions, architectural elements, cosmic or religious motifs). Artistic paper cut-outs of the authors of the past decades distinguish themselves in more complicated plots and composition. The article lists the most famous masters of artistic paper cut-outs, peculiarities of their work are characterised in brief.

ISBN:
5911900041
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6764
Updated:
2013-04-28 16:29:22
Metrics:
Views: 13
Export: