Prekybos objekto įvaizdžio, einant į kitos šalies rinką, poveikio vartotojų nuostatoms vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prekybos objekto įvaizdžio, einant į kitos šalies rinką, poveikio vartotojų nuostatoms vertinimas
Alternative Title:
Assessment of the impact of the image of retail internationalization on consumer attitude
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 3, p. 347-355
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Internacionalizacija; Mažmenininkai; Mažmeninė prekyba; Mažmeninė prekybos internacionalizacija; Mažmeninės prekybos įvaizdis; Prekybos objektas; Vartotojai; Įvaizdis; Retail internationalization; Retail market image; Retail market internationalization; Retail store image; Retailers; Retailers, consumers.
Keywords:
LT
Internacionalizacija; Mažmenininkai; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Vartotojai / Consumers; Viešoji nuomonė / Public opinion.
EN
Retail internationalization; Retail market image; Retail market internationalization; Retail store image; Retailers; Retailers, consumers.
Summary / Abstract:

LTAtidaromo prekybos objekto įvaizdis yra svarbus mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso elementas. Prekybos objekto įvaizdis indikuoja vartotojų pasitenkinimo juo laipsnį. Straipsnio tikslas yra prekybos objekto įvaizdžio elementų identifikavimas ir jų poveikio vartotojų nuostatoms vertinimas. Tyrimo objektas – prekybos kompanijos ir jos objekto įvaizdis. Autoriai apklausė Lietuvos vartotojus apie „IKEA“ prekybos centro įvaizdį prieš jo atidarymą Vilniuje ir praėjus metams po atidarymo. Prekybos objekto įvaizdžio elementai buvo identifikuoti, o tyrimai patvirtino, jog vartotojai turi savo nuostatą apie prekybos centro „IKEA“ įvaizdį. [Iš leidinio]

ENThe image of an open retail store is an important element of retail internationalisation. The image of the store reflects the degree of consumer satisfaction. The aim of the article is to identify the elements of the image and to assess their impact on consumers' preferences. The object of the research is the image of the retail company and its store. The authors interviewed Lithuanian consumers about the image of the "IKEA" shopping center before its opening in Vilnius and one year after its opening. Elements of the image have been identified, and research has confirmed that consumers have their own point of view about the image of the "IKEA" shopping center. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.25.
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67630
Updated:
2020-04-10 19:53:34
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: