On efforts to improve the condition of the treasury of the Grand Duchy of Lithuania in the times of Sigismund the Old and the period of management by Jonas Jonaitis Zaberezinskis in Užnemunė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On efforts to improve the condition of the treasury of the Grand Duchy of Lithuania in the times of Sigismund the Old and the period of management by Jonas Jonaitis Zaberezinskis in Užnemunė
Alternative Title:
Apie pastangas taisyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo būklę Žygimanto Senojo laikais ir Jono Jonaičio Zaberezinskio veiklą Užnemunėje
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2016, vol. 20, p. 53-78
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Trakų vaivados, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės maršalo Jono Jonaičio Zaberezinskio (mirusio 1538 m.) kaip valstybinių bei privačių valdų Dzūkijoje administratoriaus, santykis su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo ir jo žmonos Bonos Sforcos inicijuotomis pastangomis taisyti valstybės finansus. J. Jonaitis Zaberezinskis istoriografijoje žinomas kaip vienas iš pagrindinių didžiosios kunigaikštienės Bonos inspiruojamų ūkio reformų šalininkų, nepaisant to, kad jo amžininkas Krokuvos kanauninkas Stanislovas Gorskis (Stanisław Górski) mini jį tarp Lenkijos karalienės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės nuskriaustųjų asmenų. Remiantis anksčiau rašiusių autorių (Władysławo Pociechos, kraštotyrininko kunigo Jono Reitelaičio) darbais bei naujai surinktais šaltiniais, straipsnyje bandoma atsakyti į tokius klausimus. Kieno pusėje buvo J. Jonaitis Zaberezinskis prasidėjus didžiosios kunigaikštienės Bonos ir Vilniaus vaivados A. Goštauto nesutarimams? Koks jo nusistatymas minėtų reformų atžvilgiu? Ar galima kalbėti apie J. Jonaičio Zaberezinskio politinį persiorientavimą XVI a. trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečių sandūroje, kai Jurgis Radvila susivienijo su A. Goštautu prieš didžiąją kunigaikštienę Boną? Ar tinka žemės maršalą vaizduoti kaip dinastijos interesų sargą nuo kitų didikų piktnaudžiavimo ir savivalės? Ieškant atsakymo į šiuos klausimus straipsnyje bandoma atkurti XVI a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiais buvusias didikų grupuotes. Taip pat analizuojamas J. Jonaičio Zaberezinskio ūkio administravimas Dzūkijoje 1506–1538 m. laikotarpiu (nuo Alytaus ir Simno patekimo į Zaberezinskių rankas po Aleksandro Jogailaičio dovanojimo iki J. Jonaičio Zaberezinskio mirties). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Iždas; Administravimas; Finances; Administration.

ENThe article presents an analysis of the activities of the Trakai palatine and land marshal of the Grand Duchy of Lithuania, Jonas Jonaitis Zaberezinskis (died 1538), as the administrator of state and private lands in Užnemunė. The author analyses this figure’s relations with the efforts initiated by Grand Duke of Lithuania Sigismund the Old and his wife Bona Sforza to improve the state’s finances. Based on the work already done by previous authors and source data, the author tries to reconstruct the magnate groups that existed in the 1520s and 1530s, and also to analyse Zaberezinskis’ economic administration in the region where most data has survived regarding his activities, i.e. in Užnemunė, in the period from 1506 when Alytus and Simnas came under the jurisdiction of the Zaberezinskis family following the privilege of Alexander Jagiellon, until the death of Jonas Jonaitis Zaberezinskis in 1538. [From the publication]

ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67629
Updated:
2022-01-28 20:26:11
Metrics:
Views: 32    Downloads: 8
Export: