Mokesčių optimizavimo galimybių modeliavimas verslo įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių optimizavimo galimybių modeliavimas verslo įmonėse
Alternative Title:
Modeling of tax optimization opportunities in business enterprises
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 3, p. 303-314
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lengvata; Modelis; Mokesčiai; Optimizavimas; Verslo įmonės; Business enterprises; Model; Optimization; Relief; Tax.
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Lengvata; Modelis; Mokesčiai / Taxation; Optimizavimas.
EN
Business enterprises; Model; Optimization; Relief; Tax.
Summary / Abstract:

LTĮmonės, laiku nustačiusios ir įgyvendinusios tinkamas mokesčių taupymo priemones, gali efektyviau panaudoti pinigų srautus, padidinti pelną bei investicijų grąžą. Planuojant mokesčius būtina vadovautis įstatymų nustatytais reikalavimais bei mokesčius administruojančių institucijų praktika, kad nekiltų rizikos, jog netinkami mokesčių taupymo veiksmai bus pripažinti mokesčių vengimu. Šis procesas įvardijamas mokesčių optimizavimu. Tyrimo tikslas – išanalizavus mokesčių optimizavimo strategijas, būdus ir metodus, parengti galimą mokesčių optimizavimo modelį Lietuvos verslo įmonėms. Tyrimo metodika – susisteminus mokslininkų pateikiamas mokesčių optimizavimo strategijas, būdus ir metodus, taikant modeliavimo metodą, sudarytas galimas mokesčių optimizavimo modelis. Tyrimo rezultatai – sukurta metodika, kurios pagalba nustatoma mokesčių optimizavimo svarba ir teikiama nauda Lietuvos verslo įmonėms. [Iš leidinio]

ENWhen planning taxes, business enterprises must follow the requirements of the law and the practice of the tax authorities, so that tax avoidance actions would not be recognized as tax evasion. This process is described as tax optimization. The aim of this paper – to develop a possible tax optimization model for Lithuanian business enterprises. Research methodology: systematization of the strategies, ways and methods of tax optimization presented by the researchers. The research results – a methodology helping to determine the importance of tax optimization and its benefits for Lithuanian business enterprises was developed. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.22.
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Įmonių nuosavų automobilių mokesčių apskaitos politikos formavimo modelis / Kristina Rudžionienė, Laura Subačiūtė. Studijos - verslas - visuomenė. 2021, 6, p. 136-147.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67626
Updated:
2018-12-17 00:37:42
Metrics:
Views: 32    Downloads: 12
Export: