Verslumo ugdymo modelio taikymas universitete per asmenybės žinių ir elgsenos kaitą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumo ugdymo modelio taikymas universitete per asmenybės žinių ir elgsenos kaitą
Alternative Title:
Application of entrepreneurship education model at university through personal knowledge and behavior change
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 3, p. 291-302
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTVerslumas ugdomas daugelyje aukštųjų mokyklų, tačiau pasigendama apibendrintų verslumo ugdymo modelių, kurie atskleistų ne tik verslumo ugdymo procesą, bet ir papildomus veiksnius. Šiame straipsnyje siekiama papildyti mokslinius tyrimus, susijusius su verslumo ugdymu universitete per asmenybės žinių ir elgsenos kaitą. Pateiktas teorinis koncepcinis modelis, kuris grindžiamas planuoto elgesio ir elgesio keitimo stadijų modelių pagrindu. Vadovaujantis sudarytu verslumo ugdymo modeliu atlikta atvejo analizė. Atveju pasirinkta Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslumo ugdymo centro veikla. Išanalizuoti modelį sudarantys veiksniai ir palyginta kaip praktiškai veikia nustatytas verslumo ugdymo modelis ir kokios dedamosios tarpusavyje sąveikauja pačiame modelyje. Pagrindinis straipsnio tikslas – teoriškai išanalizavus verslumo ugdymo ypatumus, sudaryti verslumo ugdymo modelį universitete, atsižvelgiant į asmenybės žinių ir elgsenos kaitą, bei atlikti atvejo analizę Aleksandro Stulginskio universitete. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Elgesio kaita; Verslumas; Verslumo ugdymo metodai; Behavioral Change; Entrepreneurship; Entrepreneurship Education; Entrepreneurship education methods; Higher Education Institution.

ENEntrepreneurship is being developed in many schools of higher education, but there is still a lack of models of generalized entrepreneurship education process that would show not only the process of entrepreneurship education but also the factors that influence the external and internal processes. This article seeks to complement the research area of entrepreneurship education at the university through the change of personality knowledge and behavior. The researchers presents a conceptual model based on a models of planned behavior and behavioral stages. According to the developed model of entrepreneurship education process, a case study was carried out based on the activities of the Center for Entrepreneurship Education of the Faculty of Economics and Management of Aleksandras Stulginskis University. In this article, factors that comprise the model were analyzed and compared how the established model works and what components work on the model itself. The main objective of the article is to analyze the entrepreneurial education peculiarities, to form an entrepreneurship education model at the university, look at the change in personality knowledge and behavior, and to do case analysis at Aleksandras Stulginskis University. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.21.
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67625
Updated:
2020-02-03 10:43:33
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: