Suvainiškio bažnyčia ir vienuolynas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suvainiškio bažnyčia ir vienuolynas
In the Journal:
Lietuvos dailės muziejaus metraštis [LDM metraštis]. 2001, t. 4, p. 45-57
Keywords:
LT
18 amžius; Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795 – 1915).
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aiškinamasi, kada pastatyta pirmoji, antroji ir dabartinė Suvainiškio bažnyčia ir vienuolynas (Panevėžio vyskupija, Rokiškio dekanatas), jų architektūrą ir puošybą, istorinę-kultūrinę parapijos raidą. Lig šiol nežinoma, kada čia buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. Esama literatūra nurodo, jog pirmoji Suvainiškio bažnyčia buvo pastatyta 1782 metais, panašiu metu pradedama minėti ir netoliese esanti Kvetkų bažnyčia. Tyrimas parodė, jog Suvainiškio ir Kvetkų bažnyčios buvo pastatytos šimtu metų anksčiau, negu buvo manoma iki šiol. Neseniai surasti dokumentai patvirtino, jog pirmąją bažnyčią Suvainiškyje XVII amžiaus antrojoje pusėje pastatydino Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rūsininkas, Ratkūnų dvaro savininkas Kazimieras Šumlianskis. Ilgainiui pirmoji Suvainiškio bažnyčia paseno, todėl 1782 m. Ratkūnų dvaro naujieji savininkai Kamarauskai pastatydino naują medinę bažnyčią ir prie jos įkūrė kunigų atgailos reguliariųjų kanauninkų (baltųjų augustinų) vienuolyną. Naujoji Suvainiškio bažnyčia smulkiai aprašyta Kupiškio dekano Kaspero Dulskio 1830 metų vizitacijos akte: pastatyta iš tašytų rąstų, jos fasadas buvo su dviem bokštais ir mažu bokšteliu virš presbiterijos, detaliai apibūdintas ir jos interjeras. Po bažnyčios pastatu buvo du mūro rūsiai, kuriuose pagarbiai saugoti fundatorių karstai. 1832 metais caro valdžia uždarė bažnyčią ir vienuolyną kaip nekomplektinį, pristatytas tolimesnis bažnyčios ir parapijos likimas. Trečiąją mūro bažnyčią Suvainiškyje 1862-1863 m. pastatė kunigas Antanas Mackevičius.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčia; Bažnyčios; Katalikų bažnyčia; Kunigai; 18 amžius; 19 amžius; Naujieji laikai, krikščionybė, parapija, bažnyčia, Suvainiškis; Suvainiškis; Vienuolynai; Vienuolynas; Catholic Church; Church; Churches; Clergy; Convents; Lithuanian XVIII-XIX c. history; Monastery; New Ages (Early modern period), Christianity, parish, church, Suvainiškis; Suvainiškis.

ISSN:
1648-6706
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67610
Updated:
2018-12-17 11:31:08
Metrics:
Views: 32    Downloads: 10
Export: