Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką priemonių tobulinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką priemonių tobulinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Improvement of measures for the integration of persons with disabilities into the labor market of Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 2, p. 166-177
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Neįgalieji / Disabled persons; Užimtumas / Employment; Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTVienas iš įrankių, siekiant didinti užimtumą Lietuvoje – neįgaliųjų integracija į darbo rinką. Darbo problema – nustatyti, kokie veiksniai sąlygoja neįgaliųjų integraciją į darbo rinką ir kokių priemonių tobulinimas lemtų aukštesnį neįgaliųjų įsidarbinimo lygį. Darbo tikslas – išanalizavus veiksnius, sąlygojančius neįgaliųjų užimtumą Lietuvoje, pateikti pasiūlymus neįgaliųjų integracijos į darbo rinką skatinančių priemonių gerinimui. Darbe atlikti literatūros analizės ir ekspertų interviu tyrimai. Nustatyta, kad svarbu adaptuoti profesinės neįgaliųjų reabilitacijos programas atsižvelgiant į darbo rinkos paklausą, didinti darbdavių įsitraukimą pradiniame įdarbinimo procese, teikti darbo asistento paslaugas, didinti neįgaliųjų motyvaciją įsidarbinti iškeliant atitinkamus reikalavimus jų atsakomybėn ir stiprinti socialinių įmonių veiklos ir valstybės paramos panaudojimo kontrolę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Integracija; Neįgalieji; Užimtumas; Disabled people; Employment; Integration.

ENThe integration of persons with disabilities into the labor market is one of the instruments to increase employment in Lithuania. Scientific problem – to determine what factors influence the in-tegration of disabled people into the labor market and improvement of what measures would lead to a higher level of employment of people with disabilities. Goal of the scientific paper – after analysis of factors that influence the integration of persons with disabilities in Lithuania, to present proposals for their improvement. Literature analysis and expert interviews were carried out for purposes of this scientific paper. Results of the research show that it is very important to adapt programs of professional rehabilitation for persons with disabilities according demands of labor market, to increase emp-loyers' involvement in the initial recruitment process, to provide employment assistance services, to increase the motivation of disabled persons for employment by creating the appropriate labor condi-tions and to strengthen control of social enterprises and use of state aid. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.13.
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67603
Updated:
2018-12-17 00:37:40
Metrics:
Views: 30    Downloads: 12
Export: