Lietuvos teminių kaimų vystymosi varomosios jėgos stiprinant jų gyvybingumą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos teminių kaimų vystymosi varomosios jėgos stiprinant jų gyvybingumą
Alternative Title:
Drivers of thematic village’s development in strengthening their vitality
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 2, p. 139-147
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTTeminių kaimų strategijas Lietuvoje aktyviai taiko 11 kaimų, iš jų 5 teminiai kaimai (Pelėdų, Lieptų, Paukščių, Senolių, Meniškas kaimas) buvo tirti. Tyrimo tikslas – nustatyti teminių kaimų varomąsias jėgas stiprinant jų gyvybingumą. Teminių kaimų vystymosi principams ir taikomoms priemonėms išanalizuoti buvo atlikta teminių kaimų lyderių apklausa, internetinių šaltinių informacijos analizė. Svarbiausi veiksniai, kurie stabdo teminių kaimų vystymąsi – informacijos ir žinių trūkumas, uždarumas, silpni teminių kaimų lyderių poreikiai mokytis, nedidelis gyventojų skaičius suinteresuotas teminio kaimo strategijos įgyvendinimu. Lietuvos teminių kaimų vystymosi varomosios jėgos yra: amatų plėtojimas, vietinio turizmo organizavimas ir paslaugų teikimas, liaudies tradicijų puoselėjimas, verslo pradžia, papildomos pajamos, turistų pritraukimas, kulinarinio ir kultūrinio paveldo pristatymas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Identitetas; Kaimo gyvybingumas; Strategija; Teminis kaimas; Identity; Strategy; Thematic village; Village vitality.

ENThe strategy of Thematic villages in Lithuania actively apply the 11 villages, 5 from them (Pelėdų, Lieptų, Paukščių, Senolių, Meniškas kaimas) were tested. The aim of the research – to set the drivers of thematic village’s development and to strengthening their vitality. For thematic villages development and principles analysis were applied of thematic villages leaders questionnaire, online sources information. The most important factors that held back the development of thematic villages – the lack of information and knowledge, closeness, weak thematic village’s leader’s needs to learn, lack of the marketing tools, weak public relations, a small number of population are interest in rural thematic strategy. The driving forces of Lithuanian thematic village’s development are: development of crafts, local tourism organization and provision of services, fostering folk tradi-tions, starting a business, additional income, attraction of tourists, presentation of culinary and cultural heritage. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.10
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67600
Updated:
2018-12-17 00:37:39
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: