Agricultural support model: towards long-term viability

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Agricultural support model: towards long-term viability
Alternative Title:
Žemės ūkio paramos modelis: link ilgalaikio gyvybingumo
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 1, p. 42-56
Keywords:
LT
Ūkininkavimas / Farming; Žemės ūkio gamyba / Agricultural production.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais dešimtmečiais ES bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) buvo kritikuojama, o tiesioginių išmokų modelio reforma įvardijama svarbiausiu siektinu tikslu. Straipsnyje nagrinėjama BŽŪP nacionalinio paramos modelio, užtikrinančio didesnę orientaciją į visuomenės gerovę ir ūkininkų ūkių gyvybingumą, tobulinimo problema. Tikslas – įvertinti Lietuvos 2015–2020 m. tiesioginių išmokų modelio tinkamumą ir pateikti rekomendacijas dėl paramos modelio tobulinimo. Šiam tikslui pasiekti atlikta mokslinės literatūros, skirtos gyvybingumo koncepcijų ir BŽŪP problematikai, analizė akcentuojant pasirinktos gyvybingumo koncepcijos poveikį žemės ūkio politikos formavimui. Ankstesnių tyrimų, variantinių skaičiavimų ir teisės aktų analizės sintezė leido įvertinti galiojančio Lietuvos tiesioginių išmokų modelio aktualumą ir išskirti galimas tobulinimo kryptis, susijusias su perskirstymo išmokoms skirtos dalies valdymu, siekiant užtikrinti ilgalaikį žemės ūkio gyvybingumą. Galiojančio paramos modelio tobulinimo rekomendacijos yra pateiktos remiantis parinktų alternatyvų lyginamąja analize. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paramos modeliai; Paramos modelis; Tiesioginės išmokos; Ūkininko ūkis; Žemės ūkio politika; Agricultural policy; Direct payments; Family farm; Support model.

ENOver the recent decades the EU CAP was criticized and the reform of direct payments was underlined as an important challenge empowering desired changes. The research challenges a prob-lem of the national support model improvement in order to promote a welfare-orientated agriculture and ensure viability of family farms. The article aims to evaluate the relevance of the Lithuanian di-rect payments’ model for the period 2015–2020 and propose recommendations on the development of support model. The analysis of literature on viability and the CAP issues was conducted stressing the importance of the selected viability concept for agricultural policy development. The synthesis of previous research, calculus of variations and legislation analysis were employed to estimate the relevance of current direct payments’ model in Lithuania and identify the revision of redistributive payments as possible development directions aiming to ensure long-run viability of agriculture. The recommendations on the development of the current support model are based on the estimation of impact and the comparative analysis of the selected alternatives. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.04
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67597
Updated:
2018-12-17 00:37:38
Metrics:
Views: 10
Export: