Valstybės skolos valdymo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės skolos valdymo vertinimas
Alternative Title:
Assesment of public debt management
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 4, p. 326-340
Keywords:
LT
Valdymas / Management; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LTTema aktuali, nes Lietuvos valstybės skola metai iš metų didėja, o išsamių tyrimų apie jos valdymą stokojama. Problema – kaip įvertinti, ar valstybės skola valdoma tinkamai? Šio straipsnio tikslas – parengus valstybės skolos valdymo vertinimo modelį, išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos valstybės skolos valdymą. Tyrimo metodai: teorinių tyrimų logiką sudaro mokslinės literatūros valstybės skolos valdymo vertinimo kriterijų, rodiklių ir metodų klausimais susisteminimas vertinimo kriterijų ir rodiklių analizė ir sintezė. Empiriniam tyrimui naudota Finansų ministerijos ir Lietuvos statistikos departamento informacija. Pagal parengtą valstybės skolos valdymo vertinimo modelį išanalizuota skolos struktūra ir rodiklių atitiktis nustatytiems limitams, įvertinti ir išnagrinėti valstybės skolos augimo tempai, apskaičiuotas tarpgeneracinis skolos moralumo indeksas ir įvertintas Lietuvos valstybės skolos valdymo priimtinumas. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad Lietuvos valstybės skolos valdymas 2010–2015 metų laikotarpiu vertintinas kaip priimtinas valstybės skolos struktūros, rodiklių atitikties ribiniams dydžiams ir valstybės skolos augimo tempų atžvilgiu, bet moraliniu ateities kartoms atžvilgiu skolos valdymas vertintinas kaip amoralus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valstybės skola; Valstybės skolos valdymas; Vertinimas; Viešieji finansai; Debt management; Evaluated; Public debt; State economics.

ENThis topic is relevant due to the fact that Lithuania's public debt is increasing from year to year, and there is a lack of comprehensive research on the public debt management. The problem is how to assess whether or not the public debt is managed properly. The purpose of this article is to analyze and evaluate the Lithuanian public debt management by developing a public debt management assessment model. Research methods: the logic of theoretical analysis consists on the systemization of scientific literature on public debt management assessment criteria, indicators and methods; as well as analysis and synthesis of evaluation criteria and indicators. Empirical research is based on information from the Ministry of Finance and the Lithuanian Department of Statistics. Our research shows that management of public debt in 2010–2015 years was as acceptable by public debt structure, indicators and its compliance with the thresholds, and by public debt growth rates. But by the morality to the future generations, the public debt management is evaluated as immoral and unacceptable. It is offered in the future decisions, related to Lithuanian public debt management, to take into account the burden of public debt to future generations. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.25
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67586
Updated:
2018-12-17 00:34:45
Metrics:
Views: 65    Downloads: 26
Export: