Dirbančiųjų skurdas Lietuvoje ES kontekste : socialinės, ekonominės ir demografinės priežastys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dirbančiųjų skurdas Lietuvoje ES kontekste: socialinės, ekonominės ir demografinės priežastys
Alternative Title:
In-work poverty in Lithuania in the context of EU: social, economic and demographic factors
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2015, Nr. 4, p. 75-87. Užimtumo politikos ir socialinės pagalbos įtaka socialinei stratifikacijai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendras skurdo lygis; Dirbantieji; Dirbančiųjų skurdo lygis; Pajamų pasiskirstymas; Pajamų pasiskirstymo netolygumas; Skurdo lygis; Socialinės išmokos; At-risk-of-poverty rate; Employees; In-work poverty rate; Income distribution; Income inequality; Poverty rate; Social benefits; Straipsnis parašytas svarbia ir aktualia tema, social benefits.
Keywords:
LT
Dirbantieji; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Socialinės išmokos.
EN
At-risk-of-poverty rate; Employees; Income distribution; Income inequality; In-work poverty rate; Poverty rate; Social benefits; Straipsnis parašytas svarbia ir aktualia tema, social benefits.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – ištirti dirbančiųjų skurdo situaciją, tendencijas ir socialines, ekonomines bei demografi nes priežastis Lietuvoje. Nagrinėjant dirbančiųjų skurdo situaciją Lietuvoje, akcentuojama dirbančiųjų skurdo bendroji tendencija ir skurdo lygis pjūviais pagal socialinius, ekonominius bei demografi nius lygmenis. Straipsnyje atskleidžiami Lietuvos dirbančiųjų skurdą formuojantys procesai ir aiškinamas dirbančiųjų skurdo lygio santykis su bendruoju skurdo lygiu bei pajamų pasiskirstymo netolygumu. Nustatyta, kad dirbančiųjų skurdo lygis Lietuvoje 2012 m. nėra aukštas, palyginus su ES šalių vidurkiu. Dirbančiųjų skurdo lygio svyravimui didžiausią poveikį daro ekonominio vystymosi ciklai. Be to, mezolygmenyje dirbančiųjų skurdo lygis priklauso nuo namų ūkių struktūros ir namų ūkio narių užimtumo lygio. Dirbančiųjų skurdo lygiui poveikį daro veiksniai, susiję su darbo pobūdžiu ir išsilavinimu: nepilnas užimtumas bei žemas išsilavinimas sukelia didesnę riziką skursti. Straipsnio analizėje naudojami Eurostato statistiniai duomenys, kurie yra analizuojami pasitelkiant koreliacinės-regresinės analizės metodus ir grafi nį duomenų sugretinimą. [Iš leidinio]

ISSN:
2029-963X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67570
Updated:
2021-03-17 17:09:56
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: