Роль Министерства юстиции в системе исполнительного производства в Литве

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Роль Министерства юстиции в системе исполнительного производства в Литве
Summary / Abstract:

LTLietuvoje egzistuojančioje teismo sprendimų vykdymo sistemoje labai svarbus vaidmuo tenka Teisingumo ministrui. Teisingumo ministro vaidmuo ypač reikšmingas vertinant institucinį teismo sprendimų vykdymo sistemos teisinį reglamentavimą. Teisingumo ministerija nustato antstolių skaičių, skelbia ir organizuoja konkursą antstolių vietoms užimti, kontroliuoja antstolio kontoros įsteigimą, prižiūri antstolio darbą, nustato antstolių veiklos teritorijas, atleidžia asmenis iš antstolio pareigų ir kt. Taip pat teisingumo ministras skiria antstolio padėjėjus bei pavaduojančius antstolius. Straipsnyje nagrinėjama Teisingumo ministro sprendimų reikšmė instituciniam teismo sprendimų vykdymo sistemos funkcionavimui. Antrojoje straipsnio dalyje atskleidžiamos Teisingumo ministerijos funkcijos reglamentuojant procesinių antstolio veiksmų atlikimą. Šioje srityje didžiausią reikšmę turi Sprendimų vykdymo instrukcija. Pagal CPK 583 straipsnio 1 dalį CPK VI dalyje nustatyto vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu instrukciją tvirtina Teisingumo ministras. Pažymėtina, kad Sprendimų vykdymo instrukcija nustato apmokėjimo už antstolio darbą tvarką ir dydžius. Be šios instrukcijos Teisingumo ministras savo įsakymais taip pat nustato antstolio surašomų procesinių dokumentų formą, kai kurių procesinių veiksmų atlikimą (dokumentų įteikimą, faktinių aplinkybių konstatavimą ir kt.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vykdymas.

ENThe Minister of Justice of the Republic of Lithuania has a highly important role in the system of implementation of court decisions, existing in the country. The role of the Minister of Justice is especially significant in evaluation of the institutional legal regulation of the system of implementation of court decisions. The Ministry of Justice establishes the number of bailiffs, announces and arranges tenders for bailiffs, controls the incorporation of bailiffs’ offices, supervises bailiffs’ activities, identifies bailiffs’ activity territories, dismisses persons from bailiffs’ titles, etc.. In addition, the Minister of Justice appoints bailiffs’ assistants and deputy bailiffs. The article examines the significance of decisions of the Minister of Justice for the institutional functioning of court decisions execution system. The second part of the article reveals the functions of the Ministry of Justice in regulation of the conformity of the procedural bailiff’s activities. The instruction for implementation of decisions has the utmost significance in the area. According to Part 1 of Article 583 of the Code of Civil Proceedings, the procedure of application of norms of proceedings, established in Part VI of the Code of Civil Proceedings is established by the instruction of implementation of decisions. By order of the Government of the Republic of Lithuania the instruction is approved by the Minister of Justice. It should be noted that the instruction for implementation of decisions establishes the procedures and amounts of payment for the bailiff activities. Apart from the said instruction, the Minister of Justice, by his/her orders, also establishes the form of the procedural documents, filed by bailiffs and the performance of certain procedural actions (submission of documents, stating of actual circumstances, etc.).

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6757
Updated:
2019-02-08 20:33:34
Metrics:
Views: 25
Export: