Lietuvos vyrų savižudybių lygio ir teritorinio pasiskirstymo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vyrų savižudybių lygio ir teritorinio pasiskirstymo vertinimas
Alternative Title:
Male suicide rates and spatial distribution in Lithuania
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2014, Nr. 3, p. 66-77. Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: sociodemografiniai aspektai
Keywords:
LT
Varėna; Lietuva (Lithuania); Socialinės problemos / Social problems; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTLietuvos gyventojų mirtingumo dėl savižudybių tematiką plačiai nagrinėja įvairių sričių mokslininkai. Tiek Lietuvos, tiek tarptautiniuose mokslo leidiniuose publikuojama straipsnių apie socialinius, psichologinius, medicininius, teisinius savižudybės aspektus. Vis dėlto Lietuvos gyventojų geografi niai savižudybių diferenciacijos aspektai pastaraisiais metais susilaukia mažai mokslininkų dėmesio. Nuo 2002 m. standartizuoti Lietuvos gyventojų mirtingumo dėl savižudybių rodikliai ėmė mažėti ir šiandien yra beveik ketvirtadaliu žemesni. Nepaisant bendro teigiamo pokyčio, pastaraisiais metais standartizuoti savižudybių mirtingumo rodikliai vėl ėmė didėti. Šio demografi nio aprašomojo darbo tikslas – įvertinti vidutinio amžiaus vyrų mirtingumo dėl savižudybių skirtumus Lietuvos savivaldybėse. Darbe naudojami Lietuvos Respublikos mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenys. Naudojant tiesioginį standartizacijos metodą apskaičiuoti standartizuoti vidutinio amžiaus vyrų (30–59 metų) mirtingumo dėl savižudybių rodikliai visose Lietuvos savivaldybėse 2010–2013 m. Nustatyta, kad nagrinėjamu laikotarpiu dideliu mirtingumu dėl savižudybių išsiskyrė šiaurės rytų ir pietų Lietuvos regionai. Ypač dideli savižudybių mirtingumo rodikliai buvo Varėnos rajone. Mažiausias mirtingumas dėl savižudybių buvo didžiuosiuose miestuose ir šiaurės vakarų Lietuvoje. Mokslinis tyrimas fi nansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę (sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-067). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Geografinė mirtingumo diferenciacija; Savižudybės; Vyrų mirtingumas; Geographical mortality differentials; Lithuania; Male mortality; Suicide.

ENAccording to the World Health Organization Lithuania has one of the highest suicide mortality rates in the world. The data of the suicide rates shows decrease by one fourth in the period 2002-2013 in Lithuania. Despite of this positive change we see some suicide rate stagnation from the year 2006. Lithuania has very high level of socio-economical suicide mortality differentiation. The data of Institute of Hygiene and the World Health Organization shows very high mortality rates from external causes of death in Lithuania, specifi cally in the middle-age male group. Male suicide mortality rates are 5.8 times higher compared to females in the year 2013 in Lithuania. The other suicide risk group in Lithuania is rural population. Suicide rates in rural areas are twice as high as in urban areas. This paper presents geographical middle-age male suicide mortality differentials in Lithuanian municipalities. We used mortality data from Lithuanian Causes of Death Register. We have calculated middle-aged (30-59 years) male age-standardized suicide mortality rates in 60 municipalities in Lithuania 2010-2013. We have used World Health Organization European standard population distribution. Causes of death were classifi ed according to ICD-10: X60–X84. Calculations were performed using MS Excel and GeoDa.The age-standardized suicide rates were above average in 6 municipalities and below average in 18 municipalities. The difference of age-standardized suicide rates was statistically insignifi cant in 36 municipalities. The results of geographical suicide mortality analysis showed very high suicide mortality in northeastern and southern regions of Lithuania. Particularly high standardized suicide mortality rates were in Varena municipality. The lowest middle-aged male suicide mortality rates were in cities and northwestern Lithuania. This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant measure (project No. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-067). [From the publication]

ISSN:
2029-963X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67562
Updated:
2021-03-17 17:10:02
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: