Nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje : raida ir erdvinė diferenciacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje: raida ir erdvinė diferenciacija
Alternative Title:
Non-marital fertility in Lithuania: trends and spatial differentiation
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2014, Nr. 3, p. 54-65. Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: sociodemografiniai aspektai
Keywords:
LT
Vaikai / Children; Miesto sociologija / Urban sociology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis agreguotais einamosios statistikos duomenimis, nagrinėjamos nesantuokinio gimstamumo Lietuvoje ilgalaikės tendencijos, nesantuokinio gimstamumo struktūra pagal vaikų registravimo pobūdį, nesantuokinio gimstamumo kaimo– miesto ir erdvinė diferenciacija. Atlikta analizė rodo, kad ilgalaikės vienišoms motinoms registruotų vaikų dalies tendencijos esmingai nekinta, o nesantuokinio gimstamumo didėjimas vyksta dėl kohabitacijose gimusių vaikų dalies augimo. Lietuvoje kaimui būdingi didesni nesantuokinio gimstamumo rodikliai nei miestui, o teritorinė gimstamumo diferenciacija pagal savivaldybes yra didelė. Gauti rezultatai patvirtina teorinę prielaidą dėl struktūrinių nesantuokinio gimstamumo procesą sąlygojančių veiksnių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimo-miesto skirtumas; Kaimo–miesto skirtumai; Nesantuokinis gimstamumas; Socialinės nelygybės; Teritorinė diferenciacija; Non-marital fertility; Social inequalities; Spacial difference; Urban-rural divide; Urban-rural divide, spatial difference.

ENUsing aggregated vital statistic data this article investigates the long term trends of non-marital fertility in Lithuania, the structure of non-marital fertility considering the type of the child registration and the urban–rural and the spatial differentiation of nonmarital fertility. The results prove that non-marital fertility of single – mothers did not experience the substantial changes during the 20th century in Lithuania. The increase of non-marital fertility observed in the last two decades is attributable to the rise of the nonmarital fertility in cohabitation. The urban-rural differences are large and the higher share of non-marital births is registered in the rural areas. The non-marital fertility is higher in the rural municipalities and the municipalities of large cities share the lowest or the low levels of non-marital fertility. The results support the thesis of the “pattern of disadvantage”, which associate the non-martial fertility with the social inequalities. [From the publication]

ISSN:
2029-963X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67561
Updated:
2021-03-17 17:10:01
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: