Socialinių demografinių parametrų įtaka gyventojų partinėms preferencijoms ir politiniam aktyvumui : jungtinių duomenų masyvų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių demografinių parametrų įtaka gyventojų partinėms preferencijoms ir politiniam aktyvumui: jungtinių duomenų masyvų analizė
Alternative Title:
Influence of social demographic parameters on voting preferences and political activity: analysis of joint data files
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2014, Nr. 3, p. 7-24. Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: sociodemografiniai aspektai
Keywords:
LT
Politinės partijos / Political parties; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama socialinių demografi nių parametrų (lyties, amžiaus, išsilavinimo, pajamų, tautybės) įtaka balsavimo preferencijoms ir apsisprendimui balsuoti rinkimuose. Dėl didesnio statistinio patikimumo sujungti 6 reprezentatyvių tyrimų, atliktų per 6 mėnesių laikotarpį, duomenys. Taip pat apžvelgta socialinių demografi nių parametrų tarpusavio sąveika, galinti nulemti vieną ar kitą poveikį respondentų partinėms preferencijoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Amžius; Išsilavinimas; Lytis; Pajamos; Partinės preferencijos; Rinkiminis aktyvumas; Age; Education; Electoral activity; Gender; Gender, age; Income; Party preferences.

ENThe infl uence of social demographic parameters (gender, age, education, income, ethnicity) on political activity and voting preferences is analysed in the paper. Six data fi les of representative public opinion surveys provided by public opinion research centre „Vilmorus“ during November, 2013 – April, 2014 were joint into one fi le (N=6172) in order to decrease a statistical error and to increase a reliability of the fi ndings. The assumption was that during the period of the surveys important events changing the relationship between variables did not happen. Signifi cant relationships were found between education, age, income (p<0,001) and variables refl ecting political activity (intention to vote for a concrete political party). It was revealed that a Polish minority has a high political activity. Differences in political activity depending on gender were not found. A strong connection between age and voting preferences was discovered: a positive correlation for Socialdemocrats and Homeland Union (on the other hand, this party has important part of supporters among the younger generations) and a negative one for Liberal movement. A higher level of education and higher incomes have voters of Homeland Union and Liberal movement. The opposite relationship was found in case of Party “Order and Justice” and the Labour party. More than a half of the Polish voters vote for the Polish Voting Action. The Russians have three more or less equal choices in their priority: Socialdemocrats, Party “Order and Justice” and the Labour party. [From the publication]

ISSN:
2029-963X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67558
Updated:
2021-03-17 17:09:59
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: