Competitiveness of dairy products export to Russia and alternative markets

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Competitiveness of dairy products export to Russia and alternative markets
Alternative Title:
Pieno produktų eksporto į Rusiją ir alternatyvias rinkas konkurencingumas
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 4, p. 425-435
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Draudimas / Insurance; Eksportas. Importas / Export. Import.
Summary / Abstract:

LTLaisvosios prekybos doktrinoje atsiranda prieštaraujančių reiškinių, kai šalys be pagrindo imasi protekcionistinių priemonių. Siekdama apsaugoti tam tikrus sektorius, po įstojimo į PPO, 2014 m. rugpjūčio mėn. Rusija įvedė embargą tam tikriems žemės ūkio ir maisto produktams, t. y. mėsos ir pieno produktams, vaisiams ir daržovėms, importuojamiems iš kai kurių ES-28 ir kitų šalių. Tyrimo problema kyla iš priešpriešos tarp teorinių ir praktinių aspektų. Tyrimo tikslas yra nustatyti lietuviškų pieno produktų eksporto į Rusiją ir alternatyvias rinkas konkurencingumo lygį. Tikslui pasiekti naudotas Tarptautinis konkurencingumo indeksas pasirinktoje rinkoje (LIIC). Apskaičiuotos LIIC indekso reikšmės analizuojamu laikotarpiu patvirtino didėjantį lietuviškos kilmės pieno produktų eksporto konkurencingumo lygį pasirinktose ES-28 ir ne ES šalių rinkose. LIIC indekso reikšmės buvo didesnės ES-28 šalyse nei už ES ribų esančiose rinkose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eksportas; Eksporto konkurencingumas; Embargas; Importo draudimas (embargas); LIIC indeksas; Pieno produktai; Prekyba žemės ūkio ir maisto produktais; Agri-food trade; Dairy products; Embargo; European Union; Export competitiveness; Import ban(embargo); LIIC index; Rusija (Russia); Europos Sąjunga (European Union).

ENIn order to protect certain sectors, Russia has introduced some new protectionist measures for EU agricultural products such as meat and dairy products. Russia is a member of WTO for four years, but is still not respecting its WTO commitments concerning the liberalisation of trade regime. The research was conducted in order to measure the level of competitiveness of Lithuanian dairy products in trade with Russia and in alternative markets. Measuring the competitiveness, International competitiveness index in the specific (local) region (LIIC) was used. The research has found an increase in the competitiveness of export of dairy products in EU-28 countries and countries outside the EU markets. The results differed by level of competitiveness among two groups of countries. In the period of analysis, LIIC index was higher in the first group than in the second group of EU countries. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.34
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67557
Updated:
2018-12-17 00:34:45
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: