The Role of traditional craft centers in safeguarding cultural heritage

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of traditional craft centers in safeguarding cultural heritage
Alternative Title:
Tradicinių amatų centrų vaidmens saugant kultūros paveldą įgyvendinimas
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 4, p. 412-424
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Kultūros paveldas; Tradiciniai amatai; Tradicinių amatų centrai; Tvari plėtra; UNESCO.
EN
Cultural heritage; Sustainable development; Traditional craft centers; Traditional crafts; UNESCO.
Summary / Abstract:

LTTradicinių amatų, būdingų konkrečiai kaimo vietovei, išsaugojimas ir puoselėjimas yra svarbi kaimo vietovių ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio gyvybingumo bei patrauklumo didinimo priemonė. 2009 m. Lietuvoje buvo inicijuotas tradicinių amatų centrų, skirtų įgyvendinti kultūros paveldo saugojimo priemones, steigimas. Mokslinė problema – ar šie centrai tapo efektyviu paveldo politikos instrumentu? Tyrimo tikslas – nustačius, kiek tradicinių amatų centrai įgyvendino savo vaidmenį saugant nematerialųjį kultūros paveldą, pateikti rekomendacijas jų veiklai tobulinti. Apklausos anketa buvo išsiųsta 20 savivaldybių ir 51 vietos veiklos grupei, atsakingai už centrų steigimą. Tyrimo metu nustatyta, kad amatų centrai gana aktyviai ir gana kokybiškai įgyvendino veiklas, susijusias su tautinio paveldo išsaugojimu. Kita vertus, kai kurios priemonės įgyvendintos nepakankamai. Rekomenduojama gerinti tradicinių amatų centrų išteklių valdymą ir skatinti vienoje savivaldybėje įkurtų centrų tarpusavio bendradarbiavimą bei jų bendradarbiavimą su konsultantais ir mokslininkais. [Iš leidinio]

ENMaintaining cultural heritage is an essential element of any effort to realize the growth potential and promote sustainability and vitality of rural areas. Founding of traditional craft centers in Lithuania was initiated in 2009 as a way to implement heritage safeguarding measures. Scientific problem was formulated as follows: did these centers prove to be an effective instrument of heritage policy? The present paper aimed at investigating the extent, to which traditional craft centers had implemented its role in safeguarding cultural heritage, and present recommendations for the improvement. Interview questionnaire was sent to 20 municipalities and 51 LAGs, responsible for the establishment of centers. It was identified that craft centers implemented measures, related to safeguarding of cultural heritage, rather actively and qualitatively. On the other hand, not all measures were implemented sufficiently, what made the process of safeguarding traditional crafts not continuous but partly fragmented. Improvement of traditional crafts centers resource management along with promotion of cooperation between TCC, operating in the same municipality, is recommended. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.33
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Protection of traditional handicrafts: the Lithuanian case / Lina Pareigienė, Erika Ribašauskienė. Research for rural development. 2018, vol. 2, p. 238-244.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67556
Updated:
2018-12-17 00:34:44
Metrics:
Views: 4
Export: