Evaluation of the EU support for rural residents of Lithuania: rural elders approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of the EU support for rural residents of Lithuania: rural elders approach
Alternative Title:
Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos kaimo gyventojams vertinimas: kaimo seniūnų požiūris
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 4, p. 384-393
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Europos Sąjunga / European Union; Gyventojai / Population; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTLietuva, tapusi ES nare, pradėjo gauti paramą žemės ūkio produkcijos gamybos procesams modernizuoti, ūkininkų pajamoms palaikyti, kaimų infrastruktūrai atnaujinti ir žmonių gyvenimo kokybei gerinti. Šiai paramai administruoti ūkininkai, vietos valdžios institucijos ir bendruomenės turėjo įsisavinti ES paramos procedūras bei naują bendradarbiavimo kultūrą. Visa tai darė įtaką bendruomenėms ir jų nariams. Todėl svarbu įvertinti, kaip ji paveikė kaimo žmonių socialinį kapitalą, kuris yra vienas iš veiksnių, užtikrinantis gyvenimo kokybę. Straipsnio tikslas – įvertinti ES paramos poveikį kaimo gyventojų socialiniam kapitalui ir pateikti pasiūlymų kaimo vietovių socialinėms problemoms spręsti. Tikslui pasiekti apklausti Lietuvos kaimiškųjų seniūnijų seniūnai. Kaimo bendruomenių gyventojai tampa labiau motyvuoti, pasitikintys savo jėgomis, bendruomenėse didėja pačių bendruomenių narių organizuojamų renginių skaičius, žmonės pradeda kurti sau laisvalaikį ir savarankiškai spręsti iškylančias problemas, didėja savipagalbos mastai, kaimo gyventojai savo gyvenamajai aplinkai skiria vis daugiau dėmesio ir išteklių. Didėjantis kaimo gyventojų socialinis kapitalas yra tas potencialas, kuris turi būti panaudotas kaimo ateities iššūkiams spręsti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ES parama; Kaimo gyventojai; Poveikis; Socialinis kapitalas; Vertinimas; EU support; Evaluation; Impact; Rural elders; Rural residents; Social capital.

ENAfter joining EU Lithuania started to receive the support for modernization of agricultural production processes, to maintain farmers' income, upgrade rural infrastructure, improve people's quality of life. Farmers, the local authorities, as well as rural communities had to absorb EU support administration procedures, what formed a new culture of communication. That is why it is important to analyze what was the EU support impact on rural residents, especially their social capital, which is one of the sources to improve life quality and well-being. The purpose of this article is to assess the impact of EU support on rural residents’ social capital. To achieve the set goal Lithuanian rural wards’ elders were selected as representatives of the local authorities. Survey results showed that the rural communities residents became more motivated, self-reliant, the number of cultural and other events increased, the residents began to build their leisure. And pay more attention and resources for the maintenance of living environment and rural landscape. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.30
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67555
Updated:
2020-01-24 13:06:59
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: