Reklamos pardavimo vietoje padėtis: neuromarketingo aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reklamos pardavimo vietoje padėtis: neuromarketingo aspektas
Alternative Title:
Position of point-of-purchase advertising: neuromarketing aspect
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 4, p. 359-367
Keywords:
LT
(POPA); Neuromarketingas; Reklama pardavimo vietoje; Reklamos efektyvumas; Žvilgsnio sekimo sistema.
EN
(POPA); Advertising effectiveness; Eye-tracking; Neuromarketing; Point-of-purchase advertising.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama reklamos pardavimo vietoje padėties įtaka vizualiniam vartotojų dėmesiui. Intensyvėjant vartotojų gyvenimo tempui, dėmesys, skiriamas organizacijų reklaminėms žinutėms mažėja, o prasibrauti pro reklaminį triukšmą tampa vis sudėtingiau. Organizacijos investuoja į reklamą, kuri dažnai ne tik nepasiteisina, bet lieka nepastebėta dėl netinkamai parinktos vietos. Tyrimai rodo, kad pardavimo vietoje pateikiama reklama vartotojų yra vertinama palankiai, tačiau mokslinio pagrindimo tinkamai vietai parinkti vis dar nepakanka. Straipsnio tikslas – nustatyti reklamos pardavimo vietoje padėtis, pritraukiančias daugiausiai vartotojų vizualinio dėmesio. Siekiant tikslo, atliekamas vartotojų žvilgsnio sekimo eksperimentas, naudojant mobilią akies judesio sekimo video sistemą, įrašančią akies žvilgsnio duomenis. Nustatyta, kad, siekiant didinti reklamos pardavimo vietoje efektyvumo tikimybę, palankiau reklamos padėtimi pardavimo vietoje pasirinkti kairiąją pusę; reklamos padėtimi pardavimo vietoje pasirinkus dešiniąją pusę ar centrinę padėtį, reikšmingų vartotojų vizualinio dėmesio skirtumų nenustatyta. [Iš leidinio]

ENThe impact of a position of point-of-purchase advertising on consumer behavior is being analyzed in the article. The intensifying consumers’ speed of life leads to a situation when an attention paid to organizations’ messages is decreasing, and conquering advertising clutter is becoming more complex. Organizations invest in advertising which occurs to be ineffective, even remains unnoticed because of a wrongly chosen position. The scientific researches reveal that consumers evaluate point-of-purchase advertising positively; however, the scientific substantiation for a proper choice of its position is scarce. The aim of this article is to determine the most consumer attention grabbing positions of point of purchase advertisements. While achieving the aim of the article, eyetracking experiment is provided using a mobile eye-tracking video system which records eye-gaze data. The research revealed that in order to increase the effectiveness of point-of-purchase advertising, the most proper position is in the left side; moreover, there is no statistically significant difference between consumers’ visual attention to advertisements on their right an in the center. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.28
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Nuostolių baimės efekto pritaikymo galimybės / Viktorija Tauraitė. Regional formation and development studies. 2018, Nr. 3 (26), p. 132-144.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67554
Updated:
2020-02-27 14:00:23
Metrics:
Views: 17    Downloads: 12
Export: