Gydytojų darbo apmokėjimo ir situacijos Lietuvos darbo rinkoje analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gydytojų darbo apmokėjimo ir situacijos Lietuvos darbo rinkoje analizė
Alternative Title:
Analysis of physicians salary and situation on Lithuanian labor market
In the Book:
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTJau kuris laikas Lietuvos mokslo bendruomenė ir žiniasklaida eskaluoja gydytojų trūkumo ir su juo susijusių problemų aštrėjimą, o politinės valios ir ryžto situacijai keisti vis nesulaukiama. Šiame straipsnyje analizuojami gydytojų pasiskirstymo ir darbo užmokesčio netolygumai Lietuvos regionuose. Atliktas kiekybinis tyrimas leido išryškinti Lietuvos centro ir periferijos gydytojų pasiskirstymo pagal regionus ir amžių bei darbo apmokėjimo skirtumus. Kokybinio tyrimo – žiniasklaidos diskurso analizės – rezultatai papildė kiekybinio tyrimo analizės duomenis, įvardijant problemas ir taikomas / taikytinas / siūlomas priemones esamai situacijai keisti. Raktažodžiai: gydytojo profesija, darbo rinka, pasiūlos ir paklausos disbalansas. [Iš leidinio]

ENAlready for some time Lithuanian scientific community and the mass media highlights shortage of doctors and related increasing problems, but the political determination to change the situation still does not. In this article analyzes the distribution of physicians and their wage differences in Lithuanian regions. Research aim - having performed statistical data and media discourse analysis identify the situation of physicians in Lithuanian regions problems also applicable / possible solutions and submit its evaluations summary. Methods used in the study: scientific literature analysis, statistical analysis and generalization, content and comparative analysis, media discourse analysis, framing method. A quantitative study allowed to highlight the Lithuanian center and the periphery physicians distribution by region and age and the pay gap. Qualitative research – media discourse analizės- supplement the results of quantitative research data analysis identifying problems and applied / applicable / proposed measures to change the current situation. [From the publication]

ISBN:
9789955531586
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67551
Updated:
2022-01-02 19:28:13
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: