Socialinių lyčių skirtumų mažinimas kaip įtraukios visuomenės kūrimo prielaida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių lyčių skirtumų mažinimas kaip įtraukios visuomenės kūrimo prielaida
Alternative Title:
Reduction of gender differences as a way for inclusive society development
In the Book:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama įtraukios visuomenės samprata, aptariamos jos sąsajos su socialinės integracijos ir socialinės atskirties koncepcijomis. Teigiama, kad vienas iš įtraukios visuomenės kūrimo barjerų yra susijęs su lyčių socialinės nelygybės problema, kuri dažniausiai reiškiasi nepalankia moterų padėtimi. Aptariamos Europos Sąjungos mastu svarbiausios poveikio sritys, susijusios su moterų socialinės ekonominės įtraukties didinimu. Remiantis pasaulinio lyčių atotrūkio tyrimo duomenimis, analizuojami moterų ir vyrų padėties rodikliai keturiose pagrindinėse srityse: sveikatos, išsilavinimo, ekonomikos ir politikos. Aptariama esama situacija pasaulyje, Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, analizuojami per pastarąjį dešimtmetį (2006–2015 m.) įvykę pokyčiai. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the idea of an inclusive society, analyzes its links with social integration and social exclusion concepts. It is argued that in the process of development of inclusive society one of the barriers is associated with gender inequality, which usually reveal itself as disadvantaged situation of women. The most important (European Union-wide) impact areas relating to women’s social and economic inclusion are examined. On the basis of Global Gender Gap report data, article analyzes the indicators that disclose differences of women and men status across four key areas: health, education, economy and politics. The article investigates the current situation of gender equality in the the World, the European Union and Lithuania and looks over the changes that have taken place over the last decade (2006-2015). [From the publication]

ISBN:
9789955531586
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67549
Updated:
2022-01-02 18:32:45
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: