The Differentiation of gender wage in the Baltic states

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Differentiation of gender wage in the Baltic states
Alternative Title:
Vyrų ir moterų darbo užmokesčio diferenciacija Baltijos šalyse
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 3, p. 295-312
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiama problema – kokie išoriniai veiksniai turi reikšmingą įtaką vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumams? Straipsnio tikslas – nustatyti vyrų ir moterų darbo užmokesčio diferenciaciją Baltijos šalyse lemiančius išorinius veiksnius. Tyrimas leido nustatyti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų pokyčius Baltijos šalyse; įvertinti ir palyginti lyčių darbo užmokesčio skirtumus pagal išskirtus teisinius-politinius, ekonominius ir socialinius veiksnius; įvardinti Baltijos šalių bendrus bruožus bei skirtumus, lemiančius vyrų ir moterų darbo užmokesčio diferenciaciją. Straipsnyje atlikto tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad ekonomikos augimo sąlygojamas darbo užmokesčio lygio augimas, vyrų užimtumo didinimas bei moterų, dirbančių nepilną darbo dieną, skaičiaus augimas, kas yra ekonomiškai išsivysčiusių šalių bruožas, gali neišspręsti, o, priešingai, paaštrinti situaciją vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio mažinime. Tai suponuoja gilesnių tyrimų visos Europos Sąjungos šalių kontekste poreikį bei gautų rezultatų adaptavimą vyrų ir moterų darbo užmokesčio diferenciaciją mažinančiose strategijose nacionaliniame lygmenyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltijos valstybės; Darbo užmokestis; Diferenciacija; Vyrų ir moterų užmokesčio diferenciacija; Baltic states; Gender pay gap; Gender wage differentiation; Wage; Wage differentiation.

ENThe problem of gender wage differentiation was evaluated as one of the most important in a countries’ legal-political, economic and social life. The purpose of this article is to examine the external determinants that effects gender wage differentiation in the Baltic States. This article research methodology is based on the study and analysis of European Union legislation to define gender equality aspects in the labor market that enables equal payment for men’s and women’s work and the statistical analysis of Eurostat, Lithuanian, Latvian and Estonian Statistics departments’ data to determine the gender pay gap in the Baltic States. After the research authors identified a wide variety of external (legal-political, economic and social) determinants that affect gender wage differentiation. This confirmed that gender wage differentiation in all three Baltic States is highly affected by external determinants. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.24
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67537
Updated:
2019-12-15 12:20:21
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: