Įtrauktis: ką geba Lietuvos asociacijos?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įtrauktis: ką geba Lietuvos asociacijos?
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016.
Pages:
467 p
Notes:
Kiti autoriai: Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė, Simona Švaikauskienė, Eglė Galiauskienė, Šarūnas Narbutas. Bibliografija.
Contents:
Santrauka — Summary — Padėka — Įvadas — Įtraukus, dalyvavimas ir interesų grupės — Dalyvavimu grįstas valdymas — Normatyvinė įtraukties funkcija ir dalyvavimo tipologijos — Įtraukties operaciniai elementai — Interesų grupės kaip įtraukties dalyvis / objektas — Įtraukčiai svarbių interesų grupių gebėjimų plėtojimas: interesų grupių branda — Interesų grupių pajėgumų stiprinimo praktikos — Literatūra — Įtraukties ir įsitraukimo tyrimo metodologija — Tyrimo strategija — Tyrimo tikslinė grupė — Įtraukties veiksnių tyrimas (socialinių tinklų analizė) — Įsitraukimų skatinančių veiksnių tyrimas — Literatūra — Bendra tapatybe grįsti suinteresuotųjų bendradarbiavimo darbo grupių tinklai sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo bei ūkio politikos sektoriuose (įtraukties veiksnių tyrimas) — Įvadas — Kolektyvinės tapatybės teorinis apsibrėžimas — Trumpa kolektyvinės tapatybės tyrimo metodologija — Kolektyvinės tapatybės raiška Lietuvos politikos tinkluose — Apibendrinimas: kolektyvinė tapatybė – įtraukties veiksnių realizavimo forma — Literatūra — Asociacijų vidinių gebėjimų akumuliavimas (įsitraukimą skatinančių veiksnių tyrimas) — Asociacijų gebėjimo įsitraukti praktikos (pusiau struktūruoto interviu tyrimas) — Asociacijų gebėjimų raida (atvejų studijos tyrimas) — Įsitraukimą skatinančių veiksnių kiekybinės apimtys. Asociacijų tikslų ir vidinių gebėjimų kiekybinė raiška (kiekybinis tyrimas) — Kiekybinio tyrimo metodologija — Tiriamųjų demografiniai rodikliai — Interesų grupių organizacijos vidaus valdymas — Analitinių, advokacijos, bendradarbiavimo, visuomenės poreikių tenkinimo pajėgumų raiška — Vidiniai ir išoriniai interesų grupių tikslai, kreipimosi į asociaciją pagalbos priežastys, asociacijų vertinimas, pokyčiai, ištekliai atstovauti interesams —Skirtingų interesų nulemtos valdymo praktikos: skirtumai ir panašumai — Kiekybinis tyrimas: apibendrinimas — Interesų grupių pajėgumo modelio poreikis (teorinių įžvalgų ir empirinių tyrimo rezultatų superpozicija, interpretacija ir apibendrinimas) — Asocijuotų interesų grupių teorinių įtraukties prielaidų atspindys Lietuvoje — Asocijuotų interesų grupių įtraukties netolygumai — Asocijuotų interesų grupių pajėgumų raiškos įvairovė — Asocijuotų interesų grupių pajėgumų vertinimo skalė — Asociacijų organizacinio pajėgumo modelis produktyviam interesų atstovavimui — Įvadas — Interesų grupių (asociacijų) organizacinio pajėgumo modelio teorinės prielaidos — Asociacijų organizacinio pajėgumo koncepcinis modelis — Asociacijų pajėgumo modelio paskirtis: apibendrinimas — Įtraukties nulemta nauja interesų grupių apibrėžtis — Literatūra — Išvados — Rekomendacijos — Priedai.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Įtrauktis; Interesų grupė; Įtraukties tyrimo metodologija; Įtraukties veiksniai; Asociacijos; Asociacijų gebėjimai; Konceptualus modelis; Inclusion; Interest group; Inclusion research methodology; Inclusion factors; Associations; Skills of associations; Conceptual model.

ISBN:
9789955198376
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67530
Updated:
2022-07-04 17:32:35
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: