1554 metų Balninkų dvaro valakų matavimo registras

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1554 metų Balninkų dvaro valakų matavimo registras
Alternative Title:
Wallach measurement register of Balninkai estate of 1554
In the Journal:
Istorijos šaltinių tyrimai. 2014, t. 5, p. 233-266
Summary / Abstract:

LT1554 metų Balninkų dvaro valakų matavimo registras istoriografijoje žinomas pagal vieną jo 1803 m. nuorašą; pats registro originalas nėra išlikęs. Šio nuorašo fragmentai išversti iš lenkų kalbos į lietuvių kalbą buvo paskelbti kraštotyriniame leidinyje, tačiau buvo apsiribota tik šiuolaikinės Balninkų seniūnijos (valsčiaus) ribomis. Nauja publikacija originalo kalba įvertinus visus dabar žinomus 4 nuorašus sudaro galimybes geriau panaudoti šio šaltinio informaciją ir papildyto didžiosios 1547-1566 m. agrarinės valakų reformos, atliktos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybiniuose dvaruose publikuotą dokumentinį palikimą, kurio daugumą sudaro inventoriai. Nors Valakų reformos istoriografija išties milžiniška, bet dar daug tyrinėjant iškilusių klausimų neatsakyta. Ši Balninkų dvaro valakų matavimo registro publikacija turėtų padėti juos spręsti. Publikacijos pagrindu buvo pasirinktas ankstyviausias žinomas nuorašas. Tai 1722 m. lapkričio 24 d. į LDK didžiosios kanceliarijos Lietuvos Metrikos knygas įrašytas 1645 m. rugpjūčio 22 d. ponui Petrui Piaseckiui, Balninkų seniūnui prašant, išduotas Stanislavo Beinarto, LDK iždininko, Vilniaus raktininko ir paraktininkio pasirašytas išrašas su Balninkų dvaro revizijos, kurią atliko 1554 m. Jonas Filipovičius Kobylinskis, valdovo revizorius, tekstu. Skelbiamas tekstas parašytas lenkų kalba, todėl gali būti, kad tai vėlyvesnis XVII a. vidurio S. Beinarto vertimas iš rusėnų k. Rengiant tekstą spaudai, laikytasi Lietuvos istorijos Archeografijos skyriuje suformuotų rekomendacijų lenkų kalba parašytiems dokumentams.

ENVolok unit of Balninkai manor measurement of the year 1554 is known in historiography from one copy of 1803; the original of the register did not survive. Fragments of this copy are translated from Polish to the Lithuanian language and published in the ethnographic publication, however, it was limited to contemporary Balninkai eldership (volost) borders. The new publication in the original language (based on the known 4 copies) helps to better use the information of this source and the legacy (inventories) of major agrarian volok reform (1547-1566) that was performed in the manors of the Grand Duchy of Lithuania. Even though the historiography of the reform is enormous, many questions have not yet been answered. This publication of Balninkai manor volok measurement should help to answer these questions. The earliest known copy was chosen on the basis of publication. That was the copy with text of Balninkai manor inspection which was carried out in 1554 by Jonas Filipovičius Kobylinskis; this copy was registered in the Metrics of Lithuania of the major registry of the Grand Duchy of Lithuania on 24 November 1722, on the request of Mr Petras Piaseckis (elder of Balninkai) on 22 August 1645, and it was issued by Stanislovas Beinartas (treasurer of the Grand Duchy of Lithuania, Vilnius keymaker). The published text is written in Polish; therefore, it might be that this is the later translation from the Ruthenian language of the 17th century by Beinartas. While preparing the text for publication, the recommendations in Polish that were created in the department of Lithuanian history Archeography were followed.

ISSN:
2029-0705
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67520
Updated:
2022-01-17 13:57:10
Metrics:
Views: 22    Downloads: 9
Export: