The Impact of the manager's emotional intelligence on organisational performance

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Impact of the manager's emotional intelligence on organisational performance
Alternative Title:
Vadovo emocinio intelekto įtaka organizacijos veiklos rezultatams
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 1, p. 58-69
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiama problema – kokią įtaką turi vadovo emocinis intelektas (EI) organizacijos veiklai ekonominių, socialinių ir ekologinių aspektu ir kokiais kiekybiniais kriterijais galima šią įtaką įvertinti organizacijos tvaraus vystymosi (TV) požiūriu? Tyrimo tikslas – pagrįsti vadovo emocinio intelekto ir organizacijos veiklos rezultatų sąryšį organizacijos tvaraus vystymosi požiūriu. Vadovo EI įvertinti naudota autoriaus adaptuota J. N. Hall (2005) metodika. Tyrimas atliktas 8- iose paslaugas teikiančiose organizacijose. Visose organizacijose buvo pasirinkti aukščiausio lygio vadovai. Organizacijos veiklos efektyvumui įvertinti naudota subalansuotų rodiklių sistema (SRS) pagal R. S. Kaplan ir D. P. Norton (1992, 2001) metodiką, kuri buvo papildyta autoriaus apskaičiuotais rodikliais. Nustatyta, kad vadovo emocinio intelekto socialinės ir psichologinės charakteristikos turi glaudų ryšį tiek su atskirais organizacijos veiklos rodikliais, tiek su integruotais SRS rodikliais. Vadovaujantis tyrimo duomenimis, rekomenduojama SRS papildyti socialiniaiskultūriniais bei aplinkosauginiais rodikliais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emocinis intelektas; Rodikliai; Tvarus vystymasis; Tvarus vystymąsis; Emotional intelligence; Indicators; Sustainable development.

ENThe problem dealt with in the paper is the impact of manager's emotional intelligence (EI) on the economic, social, and ecological sides of the organisational activity and the qualitative criteria of the evaluation of the organisational performance from the viewpoint of sustainable development (SD) of the organisation. The aim of the paper is to justify the interrelationship of the EI of the manager of an organization and the performance of the organization in terms of its sustainable development. Methodology: to evaluate EI, the methodology proposed by J. N. Hall (2005) was adopted as a basis, by means of which the EI of the respondents – the heads of eight organisations that provided a wide range of services (logistics, ICT, etc.) – has been measured. To evaluate the effectiveness of the organisational performance, the indicators of effectiveness proposed by R. S. Kaplan and D. P. Norton (1992, 2001) and supplemented by the author – a balanced scorecard (BS) – has been applied. It was established that, in the evaluation of any organisation, the existing BS of economic indicators should be supplemented by social-cultural and environmental instruments. The EI of managers was found to be closely related both to the individual indicators of the organisational performance and with the integrated BS. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.6
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67513
Updated:
2018-12-17 00:34:39
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: