Life insurance business and its development tendencies and manifestations in Lithuania : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Life insurance business and its development tendencies and manifestations in Lithuania: recenzija
Alternative Title:
Gyvybės draudimo paslaugų verslas ir jo raidos Lietuvoje apraiškos ir tendencijos
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 231-235
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pirmą kartą Lietuvos mokslinėje ir vadybos literatūroje suformuluotos pamatinės teorinės gyvybės draudimo paslaugų verslo tyrimo koncepcijos idėjos ir egzistenciniai teiginiai. Pateiktas santykinai naujas požiūris į gyvybės draudimą kaip specifinį paslaugų verslą, šiuolaikines jo raidos tendencijas ir besirutuliojančias jo ekonominio bei socialinio turinio formas. Monografijoje išplėstas ir patikslintas teorinis gyvybės draudimo paslaugų verslo turinio, taip pat kitų pagrindinių sąvokų, kurios vartojamos šio verslo praktinėje organizacinėje veikloje, sampratos suvokimas. Skiriama vadybos ir verslo administravimo bei ekonomikos studijų krypčių doktorantams, magistrantams, mokslo ir pedagoginiam personalui ir visiems kitiems, kurie domisi teoriniais ir praktiniais gyvybes draudimo paslaugų klausimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonomika; Gyvybės draudimas; Gyvybės draudimo verslas; Monografija; Paslaugos; Vadyba ir administravimas; Economics; Life insurance; Life insurance business; Management and administration; Monograph; Services.

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Gyvybės draudimo produktų "Garantija šeimai" ir "Tavo svajonė" rizikos vertinimas / Žaneta Sederavičiūtė, Aušrinė Lakštutienė. Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu. 2021, p. 366-371.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67511
Updated:
2018-12-16 23:57:53
Metrics:
Views: 16
Export: